Výběr jazyka
Cz
Web není aktualizován od roku 2012

Ředitel fiktivní firmy

 

Ředitel plní ve firmě rozhodující roli. Obdobně jako u firmy reálné je zodpovědný za celkový chod firmy. K jeho činnostem patří vedení porad, rozdělování jednotlivých úkolů oddělením, určování termínu splnění a kontrola práce jeho podřízených. Ředitel odpovídá za vztahy firmy k CEFIF i k jednotlivým fiktivním firmám. Na jeho dobrých organizačních schopnostech do značné míry závisí dobré fungování firmy jako celku. Ředitel firmy by měl mít také dobré prezentační dovednosti, protože se očekává, že na veletrzích bude představovat svoji firmu ostatním účastníkům veletrhu.

Ředitel firmy může být současně společníkem firmy, případně i jednatelem ve společnosti s ručením omezeným. Toto spojení však není nezbytně nutné. V každém případě by měl funkci ředitele vykonávat organizačně schopný žák, který bude mít přirozenou autoritu u ostatních žáků ve firmě. Ředitelem firmy by nikdy neměl být učitel.

Ředitel fiktivní firmy může být také zvolen žáky. Návrh na ředitele může dát buď učitel, nebo sami žáci. Aktivita žáků při obsazování funkce ředitele by mohla být zárukou, že takto určený ředitel fiktivní firmy bude mít u svých budoucích podřízených přirozenou autoritu.

Nahoru