Výběr jazyka
Cz
Web není aktualizován od roku 2012

Příručka příkladů dobré praxe

Příručka příkladů dobré praxe dobré praxe učitelů středních odborných škol a středních odborných učilišť zapojených do projektu Pilot S.  

Během řešení projektu (2005 – 2008) si pilotní školy nejprve vytvořily podle pilotních rámcových vzdělávacích programů své školní vzdělávací programy (celkem 53) a nyní je již druhým rokem ověřují v praxi. Tvorba pilotních školních vzdělávacích programů se opírala o analýzu (sebehodnocení) dosavadní práce školy a, ve spolupráci s vybranými podniky v regionu, také o analýzu trhu práce a požadavků zaměstnavatelů na absolventy školy v daném oboru vzdělání. Při zpracování školních vzdělávacích programů byla získána řada poznatků a zkušeností, které mohou být přínosné pro ty, kteří s prací na školních vzdělávacích programech teprve začínají. Sborník ovšem obsahuje i příklady z jiných oblastí práce školy, zejména pak příklady netradičních metod a forem používaných přímo ve výuce všeobecně vzdělávacích i odborných předmětů, nebo doplňujících výuku.

Ve sborníku najdete několik desítek příkladů dobré praxe pilotních škol tematicky uspořádaných do samostatných oddílů. Je to zatím pouze část ze všech příkladů získaných od pilotních škol, ostatní
budou využity a zpřístupněny v příštím období.

Věříme, že shromážděné příklady dobré praxe Vás zaujmou a budou přínosem pro Vaši praxi. Zároveň doufáme, že sborník podnítí i Vás k tomu, abyste se podělili o své pedagogické zkušenosti a nápady. Kromě pilotních školních vzdělávacích programů a příkladů dobré praxe vznikly v projektu ještě další výstupy včetně metodiky tvorby školních vzdělávacích programů, se kterými se můžete seznámit na webových stránkách projektu www.pilots.nuov.cz.

Prirucka_prikladu_dobre_praxe_PILOTS.pdf Prirucka_prikladu_dobre_praxe_PILOTS.pdf (30,71 MB)

Nahoru