Výběr jazyka
Cz
Web není aktualizován od roku 2012

Potřeby zaměstnavatelů a připravenost absolventů škol - souhrnný pohled

Kalousková, P. - Vojtěch, J.; Praha, NÚOV 2008, 44 stran  

ke stažení ke stažení (1,55 MB)


Publikace byla zpracovaná v rámci systémového projektu VIP Kariéra. Přináší souhrnný a komparativní pohled na dílčí dotazníková šetření, která již byla v rámci této aktivity zaměřené na výzkum potřeb zaměstnavatelů v minulých letech realizována. Jedná se o šetření v průmyslovém sektoru (v roce 2004), v sektoru služeb (v roce 2006) a v kvartérním sektoru (v roce 2007). Předmětem zkoumání je především oblast požadovaných znalostí, schopností a dovedností pracovníků a nároků vůči nově přijímaným zaměstnancům, přičemž zvláštní důraz je kladen na popsání situace absolventů škol. Pozornost je rovněž věnována potřebným a problematickým profesím, resp. oborům vzdělání, formám spolupráce mezi podniky a školami a v neposlední řadě i představám a očekáváním zaměstnavatelů týkajících se dalšího vývoje odborného vzdělávání a školského systému.

Nahoru