Výběr jazyka
Cz
Web není aktualizován od roku 2012

Odvětvová a profesní struktura pracovníků ve zpracovatelském průmyslu a ostatních odvětvích v ČR v kontextu se sférou vzdělávání

Sukup, R. - Doležalová, G. - Vojtěch, J.; Praha, NÚOV 2005.  

ke stažení ke stažení (749,25 KB)


Publikace byla zpracována v rámci projektu ESF Vzdělávání - Informace - Poradenství – VIP Kariéra a zabývá se strukturou zaměstnaných v České republice. Pozornost je věnována zejména oborové a profesní struktuře zaměstnanosti a to ve více směrech. Nejprve je v základních rysech zhodnocen vývoj v předchozích 20ti letech v hlavních odvětvích národního hospodářství a u profesních skupin.
Samostatná rozsáhlejší část je věnována hodnocení situace ve zpracovatelském průmyslu. Průmyslová výroba sehrávala v české ekonomice vždy dominantní úlohu a proto byla vybrána pro podrobnější analýzu se záměrem zjistit, jak se během transformačního období Česká republika s tímto „dědictvím“ dokázala vyrovnat. Je analyzována především oborová a profesní struktura, ale i věková a vzdělanostní struktura zaměstnaných v tomto klíčovém odvětví naši ekonomiky.
Velice důležité a zajímavé je srovnání struktury zaměstnanosti České republiky s vybranými zeměmi Evropské unie v posledních dvou kapitolách. Výsledky poukazují na přetrvávající přezaměstnanost v průmyslu v České republice a velice nízký podíl pracujících s terciárním vzděláním ve srovnání s vyspělými státy Evropské unie.
Studie se věnuje analýze součastného stavu, ale i vývoji v předchozích letech, a hodnotí i perspektivy a možnosti vývoje do budoucna. Podává tak ucelenější pohled na problematiku oborové a profesní struktury zaměstnanosti v České republice.

Nahoru