Výběr jazyka
Cz
Web není aktualizován od roku 2012

Oddělení marketingu

 

Toto oddělení má dva vrcholy své činnosti. Prvním z nich je období krátce po zahájení činnosti firmy, kdy je jeho úkolem je připravit nabídkový katalog, který je nezbytný pro řádné fungování firmy. Další vrchol přichází v období těsně před účastí na veletrhu fiktivních firem. Oddělení by mělo ve spolupráci s obchodním oddělením provést revizi katalogu, přidat nové zboží, připravit veletržní akce a zajistit výzdobu stánku.

Taktéž by toto oddělení mělo zajistit logo firmy a obchodní slogan. Tvorba obchodního sloganu je ideální příležitostí vyzkoušet si brainstorming v praxi. Pod toto oddělení by měla spadat i tvorba webových stránek a jejich aktualizace.

Pracovníky tohoto oddělení by měli být zejména žáci, kteří mají výtvarné předpoklady, a kteří si velmi dobře rozumí s počítačem.

 

 

 

Nahoru