Výběr jazyka
Cz
Web není aktualizován od roku 2012

Odborné školství v době ekonomické krize

Publikace vystihuje podstatné rysy českého odborného školství a zkoumá, zda vzdělávací politika ČR v této oblasti přispívá k co nejrychlejšímu překonání důsledků ekonomické krize  

Publikace přináší pohled na současné  problémy z makroekonomického hlediska a poskytuje základní informace o evropských iniciativách ve vzdělávání a jejich významu v období krize. V českém školském systému se postupně uskutečňuje kurikulární reforma, která si klade za cíl rozvoj klíčových kompetencí žáků. Reforma by tak měla přispět k větší flexibilitě a širším možnostem uplatnění absolventů škol. Dalším významným prvkem, který může pomoci překonat kritické období, je podpora celoživotního vzdělávání a stimulace obyvatel, škol i zaměstnavatelů zapojit se do něj.

 

Publikace ke stažení

 

Uvítáme Vaše názory, zkušenosti i náměty. Můžete je posílat na adresu:

sekretariat@nuov_cz

Nahoru