Výběr jazyka
Cz
Web není aktualizován od roku 2012

Obchodní oddělení

 

Obchodní oddělení je nejvariabilnější složkou organizační struktury firmy. V podstatě se skládá ze dvou referátů – zásobování a odbyt. V některých fiktivních firmách pod něj spadá i marketing firmy.

Úkolem referátu zásobování je zajistit veškeré vybavení a zásoby, potřebné pro řádný chod firmy. Jedná se zejména o vybavení fiktivní firmy a o zásoby materiálu nezbytného pro výrobu firmy či zásoby zboží, které bude daná fiktivní firma (je-li zaměřena pouze na prodej) prodávat. S tím souvisí pořizování veškerých písemností v této oblasti.

Úkolem referátu odbytu je ve spolupráci s oddělením marketingu zajišťovat odbyt fiktivní firmy. S tím souvisí zejména vyhotovování veškerých písemností spojených s odbytem - výdejky, dodací listy a faktury. K povinnostem odbytového oddělení patří i vedení skladních karet hotových výrobků, případně prodávaného zboží. Ve spolupráci s účtárnou provádí odbytové oddělení urgenci neuhrazených odběratelských faktur.

Nahoru