Výběr jazyka
Cz
Web není aktualizován od roku 2012

Formuláře přihlášek ke studiu na střední škole

Od letošního školního roku platí nové formuláře , je však možné využívat staré tiskopisy až do vyčerpání zásob.   

Žáci základních škol je mohou po dohodě s třídními učiteli jako v minulosti ve škole nebo si je opatří sami, stejně jako starší uchazeči. K vyplnění a podání není povinný originál formuláře ani jeho barevné rozlišení, proto si je zájemci mohou stáhnout např. z webové stránky MŠMT na adrese https://www.msmt.cz/vzdelavani/nove-formulare-prihlasek-vzory, zakoupit v prodejnách SEVT a knihkupectvích s odbornou literaturou nebo získat přímo ve střední škole.

Za řádné vyplnění, zajištění všech požadovaných dokladů k přihlášce (např. potvrzení o zdravotní způsobilosti)  a včasné podání plně odpovídá uchazeč o vzdělávání. U žáků základních škol leží odpovědnost na rodičích nebo jiných zákonných zástupců, předpokládá se však aktivní součinnost školy po dohodě s rodiči tak, jak tomu bývalo dříve.

 

Nahoru