Výběr jazyka
Cz
Web není aktualizován od roku 2012

Nezaměstnanost absolventů škol se středním a vyšším odborným vzděláním - 2008

Burdová, J. - Chamoutová, D.; Praha, NÚOV 2008, 70 stran  

ke stažení ke stažení (837,56 KB)


Každoročně zpracovávaná analytická studie hodnotí uplatnění absolventů středních a vyšších odborných škol na trhu práce pomocí ukazatele míry nezaměstnanosti absolventů. Kromě několika druhů měr nezaměstnanosti předkládá i absolutní počty nezaměstnaných absolventů a celkové počty absolventů v jednotlivých stupních, kategoriích a skupinách oborů vzdělání.

Stěžejní, nejobsáhlejší kapitola, se detailně zabývá strukturou čerstvých nezaměstnaných absolventů z hlediska úrovně vzdělání. Nabízí porovnání uplatnitelnosti absolventů nejnavštěvovanějších kmenových oborů vzdělání. Umožňuje odhadovat, po kterých absolventech je na trhu práce nejsilnější poptávka, neboli které obory jsou z pohledu následného hladkého přechodu do zaměstnání nejperspektivnější, a naopak.

Díky šíři a hloubce zpracování tématu, a také díky zachování standardizované podoby výstupu, poskytuje publikace ucelený pohled na nezaměstnanost absolventů škol v ČR a okrajově i v krajích a zasazuje ji do kontextu celkové míry nezaměstnanosti ekonomicky aktivních obyvatel. Kontinuita výzkumů umožnila získat již poměrně dlouhé časové řady, například pro sledování cyklického průběhu postupné absorpce čerstvých absolventů trhem práce v průběhu kalendářního roku.

Nahoru