Výběr jazyka
Cz
Web není aktualizován od roku 2012

Nezaměstnanost absolventů škol se středním a vyšším odborným vzděláním - 2006

Festová, J. - Vojtěch, J.; Praha, NÚOV 2006.  

ke stažení ke stažení (1,13 MB)


Každoroční analytická zpráva informující o situaci nezaměstnaných absolventů středních a vyšších odborných škol v ČR. Pozornost je zde věnována zejména zachycení vývojových řad, možnosti srovnávání nových údajů s předchozími lety a porovnávání situace v jednotlivých kategoriích vzdělání tj. monitoruje míru nezaměstnanosti absolventů a  počet nezaměstnaných absolventů učebních oborů SOU, OU a U; oborů nástavbového studia; studijních oborů SOŠ, gymnázií a vyšších odborných škol. V rámci jednotlivých kategorií vzdělání zpráva informuje o počtech a mírách nezaměstnanosti absolventů podle skupin oborů a podle kmenových oborů. Její součástí jsou rovněž informace o dlouhodobé nezaměstnanosti absolventů škol a v tabulkovém vyjádření o nezaměstnanosti absolventů v rámci jednotlivých krajů.

Nahoru