Výběr jazyka
Cz
Web není aktualizován od roku 2012

Nezaměstnanost absolventů škol se středním a vyšším odborným vzděláním – 2007

Chamoutová D. – Burdová J.; Praha, NÚOV 2007, 61 stran  

ke stažení ke stažení (710,29 KB)


Každoročně vydávaná publikace informuje o uplatnění absolventů středních a vyšších odborných škol na trhu práce. Publikace informuje o počtech absolventů, počtech nezaměstnaných absolventů, ale základní veličinou, použitou pro poměřování úspěšnosti přechodu absolventů škol na trh práce, je míra nezaměstnanosti. Pozornost je soustředěna především na dubnové hodnoty míry nezaměstnanosti čerstvých absolventů (tedy těch, kteří ukončili studium v průběhu dvanácti měsíců předcházejících okamžiku výpočtu), které nejlépe vystihují skutečnou situaci absolventů jednotlivých skupin oborů a kmenových oborů.
Nezaměstnanost absolventů je analyzována z několika úhlů pohledu. Jednak celkově, v jednotlivých letech (graficky je vyjádřena postupná absorpce absolventů trhem práce), v komparaci s celkovou mírou nezaměstnanosti v ČR; dále podle jednotlivých kategorií vzdělání, v rámci nichž je sledována podrobně dle jednotlivých skupin oborů a kmenových oborů. Sledována je i dlouhodobá nezaměstnanost absolventů škol. V přílohách jsou uvedeny hodnoty míry nezaměstnanosti v oborové struktuře podle krajů, v nichž se absolventi škol vzdělávali.

Nahoru