Výběr jazyka
Cz
Web není aktualizován od roku 2012

Nezaměstnanost absolventů škol se střední a vyšším odborným vzděláním - 2005

Festová, J. - Vojtěch, J.; Praha, NÚOV 2005, 64 stran.  

ke stažení ke stažení (1,23 MB)


Publikace byla zpracována v rámci projektu ESF Vzdělávání - Informace - Poradenství – VIP Kariéra a přináší v přehledné formě informace o nezaměstnanosti absolventů středního a vyššího odborného vzdělávání. Úvodní část je věnována metodickým problémům dat a nastiňuje problematiku nezaměstnanosti absolventů v obecném měřítku. Stěžejní pasáž se detailně zabývá nezaměstnaností absolventů škol z hlediska úrovně vzdělání na základě údajů MPSV k 30.4.2005. Monitoruje míru nezaměstnanosti absolventů a počet nezaměstnaných absolventů učebních oborů SOU, OU a U; oborů nástavbového studia; studijních oborů SOŠ a vyšších odborných škol.
Publikace dále informuje o počtech a mírách nezaměstnanosti absolventů středního a vyššího odborného vzdělávání v členění podle skupin oborů a podle kmenových oborů. V poslední části je sledována dlouhodobá nezaměstnanost absolventů škol tj. podíly absolventů nezaměstnaných déle než šest měsíců podle úrovně vzdělání a skupin oborů.
V publikaci se pracuje zejména s údaji o „čerstvých“ absolventech - uchazečích o zaměstnání tj. s údaji o absolventech (evidovaných na úřadech práce), kteří ukončili své studium v červnu 2004. Tyto údaje poskytují nejkorektnější hodnoty míry nezaměstnanosti absolventů.
Součástí publikace jsou také informace o nezaměstnanosti absolventů v rámci jednotlivých krajů. V příloze je možno v tabulkové podobě nalézt data týkající se počtu absolventů, míry nezaměstnanosti a počtu nezaměstnaných „čerstvých“ absolventů pro jednotlivé úrovně vzdělání a skupiny oborů vzdělání

Nahoru