Výběr jazyka
Cz
Web není aktualizován od roku 2012

Názory pracovníků úřadů práce na uplatnění absolventů škol – 2006

Burdová, J. – Trhlíková, J. – Vojtěch, J.; Praha, NÚOV 2007, 36 stran.  

ke stažení ke stažení (491,79 KB)Šetření názorů pracovníků úřadů práce představuje důležitý článek komplexního pohledu na situaci absolventů a mladých lidí na trhu práce. Publikace analyzuje vývoj nezaměstnanosti absolventů škol a obecné příčiny jejího vzniku, identifikovány jsou rovněž obory s nejvyššími počty nezaměstnaných absolventů evidovaných ÚP a příčiny jejich špatného umisťování. Pozornost je zaměřena také na problematiku volných pracovních míst; identifikovány jsou jednak profese nejčastěji zastoupené v nabídce volných pracovních míst ÚP a šance absolventů na uplatnění, jednak obory s převisem nabídky pracovních míst nad poptávkou ze strany absolventů škol. Analyzovány jsou dále faktory důležité pro dobré uplatnění absolventů škol na trhu práce včetně hodnocení důležitosti vybraných kompetencí absolventů a pozornost je věnována i nástrojům aktivní politiky zaměstnanosti zaměřených na podporu zaměstnatelnosti mladých lidí. Na závěr se publikace se zabývá formami spolupráce úřadů práce se školami.

 

Nahoru