Výběr jazyka
Cz
Web není aktualizován od roku 2012

Nakolik samostatně mají žáci pracovat?

Co nejvíce. Vyučující by měl hrát roli konzultanta. Pro kontrolu výstupů jednotlivých žáků může s úspěchem využívat organizační strukturu firmy. Kontrolovat by měl korespondenci směřující k jiným fiktivním firmám, korespondence určená CEFIF může být nedokonalá – chybami se učí a je lepší, když jim materiál vrátí CEFIF jako nezávislá autorita než vyučující.

Nahoru