Výběr jazyka
Cz
Web není aktualizován od roku 2012

Na koho se projekt zaměří

1) na žáky základních a středních škol a zvláště pak na žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a na žáky s potřebou vyrovnávacích a podpůrných opatření.¨
V projektu bude podpořeno minimálně 250 škol.

2) pozornost je věnována také pedagogům zapojených škol, výchovným poradcům, školním metodikům prevence, vedení škol, zvláště pak ředitelům škol.
V projektu bude vytvořeno 150 úvazků DPČ školních psychologů a 150 úvazků DPČ školních speciálních pedagogů. Metodická podpora bude zajišťována tak, aby na jednoho metodika připadalo maximálně 5-6 škol (cca 42 metodiků).

3) na pracovníky školských poradenských zařízení (pedagogicko - psychologických poraden - PPP a speciálně pedagogických center - SPC), kterých je 700, včetně ředitelů těchto organizací a pracovníky středisek výchovné péče (SVP), kterých je v současné době 320.
Metodickou podporu budou pro ně zajišťovat v každém kraji 3-6 odborníků podle počtu zapojených škol.

Metodiky budou koordinovat hlavní metodici a vedoucí metodici.
V projektu bude také vytvořeno 40 úvazků DPČ pro poradenské pracovníky ve Střediscích výchovné péče.

Nahoru