Výběr jazyka
Cz
Web není aktualizován od roku 2012

Možnosti studia zdravotně či jinak znevýhodněných žáků

Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami často hledají uplatnění v jiných oborech než jaké nabízejí speciální školy, konzultují možnost studovat v běžné škole, žádají hlubší informace o uplatnění apod. Osobám se zdravotním či jiným znevýhodněním věnujeme zvýšenou pozornost. 

Nahoru