Výběr jazyka
Cz
Web není aktualizován od roku 2012

Kvalifikace budou v evropských státech porovnatelné

23.3.2011    Česká škola      Novinky  

Lidé budou zanedlouho snáze hledat pracovní a studijní příležitosti v zahraničí. V zemích EU totiž dochází od roku 2008 k tzv. přiřazovacím procesům, ve kterých jsou všechny existující kvalifikace přiřazovány k jednotnému evropskému rámci kvalifikací. Výsledkem procesu bude možnost jednoduššího porovnání kvalifikací, tedy úrovně znalostí, dovedností a způsobilostí lidí, v jakýchkoli dvou evropských zemích. „Když bude člověk hledat práci v zahraničí, budou mu tam věřit, že konkrétní kvalifikaci opravdu má,“ vysvětluje ředitel NÚOV Miroslav Procházka.

Úroveň EQF bude brzy stejně důležitým údajem při uplatnění člověka na trhu práce jako údaje o jeho nejvyšším dosaženém vzdělání, získaném titulu nebo úrovni jazykových znalostí. A to zejména při studiu a práci v zahraničí. Evropský rámec kvalifikací (EQF), k jehož osmi úrovním jsou všechny existující kvalifikace v jednotlivých zemích přiřazovány, umožní evropským zemím vzájemné porovnání kvalifikací i celých vzdělávacích systémů. Vzhledem k výrazným rozdílům ve vzdělávacích systémech jednotlivých zemí, které se liší délkou i náročností studia na různých stupních vzdělávání, je přiřazovací proces velmi náročný a složitý a vyžaduje dlouhodobou spolupráci mnoha institucí a odborníků z oboru.

 

Jakou úroveň EQF máte?

Všechny kvalifikace půjde rozdělit do osmi úrovní EQF. Úroveň 1 odpovídá základům vzdělání, úroveň 2 dokončenému základnímu vzdělání, úroveň 3 střednímu vzdělání s výučním listem v délce tří let a úroveň 4 dokončenému střednímu vzdělání s maturitní zkouškou. Úrovně 5 až 8 odpovídají terciárnímu vzdělávání, nejvyšší úroveň zahrnuje doktoráty, 7. úroveň dokončené magisterské programy, šestá ukončené bakalářské studium nebo dokončené studium na vyšší odborné škole. Pátá úroveň odpovídá programům krátkého cyklu (kratším než 3 roky), které se v České republice teprve budou vytvářet. Úrovně jsou popsány znalostmi, dovednostmi a kompetencemi, tedy tím, co člověk zná, umí a jaké činnosti je schopen vykonávat.

A co všechno ovlivňuje dosaženou úroveň EQF? Evropský rámec kvalifikací zahrnuje nejen všechny znalosti a dovednosti získané studiem od základní až po vysokou školu, ale i znalosti a dovednosti získané v průběhu praxe či formou různých kurzů, stáží, případně ve volném čase, pokud jsou ověřeny standardizovanou zkouškou. „Společný evropský rámec kvalifikací tak umožní porovnání i těch kvalifikací, které člověk získá mimo vzdělávací systém, “ říká pracovnice Koordinačního centra pro EQF Milada Stalker. „EQF tak významně podporuje proces celoživotního učení lidí.“

Systém kvalifikací se neustále mění podle požadavků trhu práce. „Za deset až dvacet let bude systém kvalifikací vypadat úplně jinak,“ uvedl ředitel odboru vysokých škol MŠMT Jiří Nantl na konferenci k přiřazovacímu procesu 11. března 2011 v Praze. „Je nepravděpodobné, že jednomu člověku vydrží kvalifikace celý život, lidé se budou do vzdělávacího systému vracet.“

 

Česká republika je pátá v Evropě

Česká republika je v pořadí pátou zemí, která připravila svou Národní přiřazovací zprávu. „Do Evropy tím vysíláme jasnou zprávu, že náš systém vzdělávání, který vychází z hlubokých tradic české vzdělanosti, je možné efektivně navázat na systémy evropské,“ dodává Jakub Stárek, ředitel odboru vyššího odborného a dalšího vzdělávání MŠMT.

A co konkrétně zatím v procesu proběhlo? „V první etapě procesu u nás došlo k přiřazení úrovní kvalifikací získávaných ve vzdělávacím systému (tzv. stupňů vzdělání, tedy např. střední vzdělání, vysokoškolské vzdělání atd.) a úrovní dílčích kvalifikací získávaných v dalším vzdělávání (např. pokladní, montér výtahů, psovod horské služby atd.) k úrovním EQF,“ popisuje dosavadní výsledky procesu hlavní manažerka projektu NCP EQF Jitka Pohanková. Do úrovně 2 EQF tak byly přiřazeny například dílčí kvalifikace dlaždič a strážný, do úrovně 3 pokladní nebo zámečník a do úrovně 4 spolu s dalšími odborný servisní pracovník.

Přiřazovací proces zdaleka není u konce, dalším důležitým krokem je schválení přiřazovací zprávy vládou v létě 2011 a její představení Evropské komisi na podzim 2011.


 

Další informace najdete v pracovní verzi Národní přiřazovací zprávy ČR na www.nuov.cz/publikace-a-periodika https://www.nuov.cz/publikace-a-periodika

Více informací o projektu NCP EQF, Koordinačním centru EQF a přiřazovacím procesu na www.nuov.cz/eqf https://www.nuov.cz/eqf

Podrobnější informace o českých kvalifikacích a jejich úrovních na www.narodni-kvalifikace.cz <https://www.narodni-kvalifikace.cz/>

Nahoru