Výběr jazyka
Cz
Web není aktualizován od roku 2012

Koučování přináší pohled z jiné perspektivy

14.10.2011    Řízení školy    str. 12       J.Kovaříková          

Koučování vedoucích pedagogických pracovníků a koordinátorů školních vzdělávacích programů z gymnázií nabízí třetím rokem Výzkumný ústav pedagogický v Praze (dále jen „VUP", nyní divize Národního ústavu pro vzdělávání) v rámci projektu KURIKULUM G. Prošlo jím ve čtyřech etapách koučování už na 80 pedagogů a další etapa, v rámci tohoto projektu poslední, běží od září 2011.

Učitelé někdy váhají, zda se pro koučování rozhodnout – někteří nevědí, co to vlastně obnáší. A také ne každý je vhodným klientem. Koučování je ideální metoda osobního rozvoje pro toho, kdo je připraven změnit svoje zažité návyky tak, aby zlepšil kvalitu svého života. A zavádět do života změny – to není právě jednoduché. Kouč přitom klientovi neříká, co má dělat – vede ho tak, aby si na svoje rozhodnutí přišel sám.

 

LÉPE POZNAT SEBE SAMA

Každý, kdo koučováním prošel, se lépe seznámil se svým vlastním já. Identifikoval své silnější a slabší stránky, svoje skutečné cíle a přání, naučil se je asertivně realizovat. Dá se říci, že koučovaný za pomoci kouče nahlédl do sebe i na sebe jaksi zvenčí. Kouč umožní klientovi, aby se podíval na své problémy i na sebe samotného z jiné perspektivy; dovede jej motivovat a naučí jej využívat vlastních skrytých rezerv. „Se svým koučem jsem hovořila o svých každodenních pracovních situacích, byla jsem přirozeně vedena k vyhodnocování svých rozhodnutí, ke stanovování osobních cílů,“ vzpomíná jedna z klientek, Mgr. Renáta Zajíčková, ředitelka Gymnázia mezinárodních a veřejných vztahů v Praze. „Teď si více uvědomuji svoje přednosti i rezervy,“ dodává.

 

ŠKOLSTVÍ JE PRO KOUČOVÁNÍ ZEMĚ NEORANÁ

Koučování už je u nás dost rozšířené, ale spíše v podnikatelské sféře – většina učitelů se s ním ještě v praxi nesetkala. Je škoda, že není ve školství více využíváno – právě učitelé a vedoucí pracovníci škol by totiž velmi potřebovali pracovat na zvýšení sebevědomí, na zlepšení komunikace v týmu, na time managementu nebo na manažerských dovednostech. A ukazuje se, že koučování může dát pedagogickým pracovníkům nadhled, který jim v mnoha případech chybí, protože jsou uzavřeni v bublině své školy, své sborovny, obklopeni stále stejnými lidmi. Pak se jim zdá, že jejich problémy jsou neřešitelné a nic se nedá změnit. V koučování ale zjistí, že tomu tak není a že mnohdy problém, který se jeví jako hrozivý, lze odstranit např. pouhou otevřenější komunikací s kolegy.

 

ZKUŠENOSTI JSOU ZVEŘEJNĚNY V PŘÍPADOVÝCH STUDIÍCH

„Chtěli jsme všem zájemcům o koučování i těm, kdo se o tuto problematiku zajímají spíše teoreticky, přiblížit naše zkušenosti,“ konstatuje manažerka aktivity koučování Mgr. Stanislava Podolková z VÚP. Proto na konci každé etapy vytvoří kouč ve spolupráci s koučovaným anonymní případovou studii, ve které společně shrnou výsledky, kterých klient dosáhl. Všechny případové studie jsou uveřejněny na Metodickém portálu www.rvp.cz v digifoliu Koučování. Nyní jich je k dispozici už více než šedesát a další ještě přibudou. Ten, kdo se chce o koučování učitelů dovědět víc, má ideální příležitost – je zde totiž konkrétně popsáno, s jakými problémy se učitelé potýkají a jak jim koučování pomáhá je řešit. A ukazuje se, že to skutečně funguje.

NÚV, divize VÚP, získal pro koučování akreditaci MŠMT.

Nahoru