Výběr jazyka
Cz
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
Web není aktualizován od roku 2012

Výběrová řízení

Předhled realizovaných výběrových řízení

 

Dne 12.2.2010 bylo vyhlášeno výběrové řízení „ZAJIŠTĚNÍ KONFERENCÍ“, jehož předmětem je organizačně technické zajištění konferencí pro 8 projektů OP VK. Jedná se o výběrové řízení nadlimitní. V části věnované projektu Koncept je vítěznou firmou Integra spol. s r.o..

 

Proběhlo výběrové řízení „ZAJIŠTĚNÍ KONCEPČNÍHO ŘEŠENÍ V OBLASTI SLADĚNÍ VZDĚLÁVACÍ NABÍDKY S POTŘEBAMI TRHU PRÁCE, MONITORINGU DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ VČETNĚ PILOTNÍHO OVĚŘOVÁNÍ A REALIZACE VYBRANÝCH AKTIVIT V TĚCHTO OBLASTECH“, vyhlášené 1. 12. 2009, jehož předmětem je poskytování služeb spojených se zajištěním koncepčního řešení v oblasti sladění vzdělávací nabídky s potřebami trhu práce, monitoringu dalšího vzdělávání včetně pilotního ověřování a realizace vybraných aktivit v těchto oblastech. Jedná se o nadlimitní výběrové řízení. Vítězem je Národní vzdělávací fond.

 

Proběhlo výběrové řízení „KONCEPT - Analyticko koncepční práce v oblasti Informační a poradenský Systém“, vyhlášené 2. 12. 2009, jehož předmětem je vytvoření analyticko-koncepční studie, která na základě analýzy současné situace v oblasti informační a poradenské podpory dalšího vzdělávání (IPP DV) identifikuje její potřebné změny s ohledem na předpokládaný vývoj nových technologií a na dosažení synergického efektu propojení prozatím odděleně fungujících segmentů. Jedná se o tzv. zakázku malého rozsahu. Vítězné je konsorcium vedené firmou OK Systém.

 

Proběhlo výběrové řízení „DODÁVKA VÝPOČETNÍ TECHNIKY“ vyhlášené 25.9.2009, jehož předmětem plnění je uzavření rámcové smlouvy s jedním dodavatelem na dodávku výpočetní techniky, zobrazovací techniky a příslušenství pro 8 projektů OP VK ve všech krajích ČR včetně hlavního města Prahy a kmenovou činnost NÚOV. Uchazeč je povinen podat nabídku na celý předmět plnění, tzn. na všechny projekty uvedené v příloze č. 1 k výběrovému řízení. Jedná se o výběrové řízení nadlimitní a. Doba trvání zakázky začíná dnem podpisu smlouvy a končí  po uplynutí čtyř let.

Vítěznou firmou je C-system a.s

 

Proběhlo výběrové řízení „ZAJIŠTĚNÍ KANCELÁŘSKÉHO MATERIÁLU“ vyhlášené 25.9.2009, jehož předmětem je uzavření rámcové smlouvy se třemi dodavateli na dodávku kancelářského materiálu pro 8 projektů OP VK a kmenovou činnost NÚOV ve všech krajích ČR včetně hlavního města Prahy. Jedná se o výběrové řízení nadlimitní. Časový harmonogram dodávky představuje uzavření rámcové smlouvy na dobu čtyř let. Třemi vítěznými firmami jsou Activa s.r.o, Office Centrum s.r.o., VDI Metatrans – výr. družstvo invalidů.

Nahoru

Novinky

Výstupy realizační části

Materiály projektu Koncept k diskusi odborné veřejnosti. Materiál stáhnete kliknutím na konkrétní aktivitu (pokud je k dispozici)  

 

Koncept - nový projekt na pomoc dalšímu vzdělávání v ČR

Díky projektu Koncept by měli lidé získat lepší přístup k dalšímu vzdělávání, měli by mít k dispozici širokou nabídku kvalitních kurzů odpovídajících potřebám trhu práce, dostatek hodnověrných informací a také poradenské služby.  

 

Dlouhodobý záměr vzdělávání

Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky 2007 je zpracováván na základě § 9 - 11 a § 185 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).    

 

další novinky