Výběr jazyka
Cz
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
Web není aktualizován od roku 2012

Češi by se měli vzdělávat, přibude kurzů pro dospělé

  Praha 17. července (ČTK) - Dospělí by se měli v České republice víc vzdělávat , zatím to totiž po ukončení školy dělá jen šest procent z nich.  

Národní ústav odborného vzdělávání (NÚOV) proto od července spustil tříletý projekt, který má podpořit podniky a školy, aby nabízely více různých profesních kurzů. Zatím totiž podle Olgy Kofroňové z NÚOV nabízejí hlavně kurzy zaměřené na jazyky, počítače nebo bezpečnost práce.

Pro poskytovatele kurzů by mělo vzniknou poradenství a příručky. Dozví se také, jaké kvalifikace budou za pár let na pracovním trhu nejvíc žádané. "Je to zacíleno hlavně na malé a střední podniky, ty velké mají peníze a kapacity na to nějaký takový kurz uspořádat," vysvětlila Kofroňová. Rekvalifikační, prakticky zaměřené kurzy pro veřejnost by měly nabízet i střední odborné školy a učiliště. Ty totiž mají pro výuku potřebné vybavení a zkušené pedagogy, navíc budou mít školy v následujících letech čím dál míň studentů.

"Směřuje to k tomu, aby jednotlivci měli snazší přístup k tomu vzdělávání," uvedla Kofroňová. Lidi by mohly přimět k dalšímu vzdělávání třeba i různé finanční pobídky nebo výhody, například pro matky na mateřské. Jak konkrétně by měl systém fungovat, budou řešit odborníci z NÚOV v prvním roce projektu s rozpočtem 70 milionů korun. V následujících dvou letech by se měly některé principy pilotně zavádět do praxe.

"Cílem EU je, aby se takto vzdělávalo 12,5 procenta dospělých," upozornila Kofroňová. Zatímco v ČR se vzdělává jen šest procent dospělých, ve Skandinávii nebo v Británii je to víc než čtvrtina lidí. Zdvojnásobit počet Čechů, kteří se v dospělosti vzdělávají, je prý však úkol na několik let.

Součástí projektu je i vytvoření databáze různých kurzů a nabídek vzdělávání, aby si každý mohl vyhledat vhodný kurz ve svém regionu. "Aby další vzdělávání směřovalo k tomu, co je třeba na trhu práce," doplnila Kofroňová. Poptávka po různých profesích se totiž liší kraj od kraje a někde se víc uplatní absolvent kurzu angličtiny, jinde zas člověk po svářečském kurzu.

Koncepci na rozvoj celoživotního vzdělávání schválila v lednu také vláda. Plán si klade za cíl vytvořit na středních školách centra odborné přípravy, propojit výuku s praktickými požadavky zaměstnavatelů a propagovat nutnost celoživotního vzdělávání. Většina projektů souvisejících s rozvojem celoživotního vzdělávání bude financována z operačních programů Evropského sociálního fondu.

Nahoru

Novinky

Výstupy realizační části

Materiály projektu Koncept k diskusi odborné veřejnosti. Materiál stáhnete kliknutím na konkrétní aktivitu (pokud je k dispozici)  

 

Koncept - nový projekt na pomoc dalšímu vzdělávání v ČR

Díky projektu Koncept by měli lidé získat lepší přístup k dalšímu vzdělávání, měli by mít k dispozici širokou nabídku kvalitních kurzů odpovídajících potřebám trhu práce, dostatek hodnověrných informací a také poradenské služby.  

 

Dlouhodobý záměr vzdělávání

Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky 2007 je zpracováván na základě § 9 - 11 a § 185 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).    

 

další novinky