Výběr jazyka
Cz
Web není aktualizován od roku 2012

Jaký je rozdíl mezi dálkovým a distančním studiem?

Řada středních škol nabízí ekonomicky aktivním zájemcům různé formy vzdělávání, ve kterých si mohou své dosavadní vzdělání rozšířit, získat maturitu nebo se vyučit, případně dokončit své předchozí neúspěšné studium. Nejčastější je dálková forma, která je založena víceméně na samostudiu v kombinaci s cca 200 hodinami odborných konzultací ve školním roce. Studenti obvykle chodí do školy 1x týdně, případně 1x za 14 dní.

Distanční forma je samostudium, kdy výuka neprobíhá v učebnách a nevyžaduje se osobní účast učitelů a studentů ve škole. Student se školou komunikuje např. prostřednictvím počítačových interaktivních programů, e-mailu, internetu, záleží na  možnostech školy, především její technické vybavenosti. Užívaným informačním technologiím jsou metodicky i didakticky přizpůsobeny veškeré učební pomůcky. Studenti ovšem nestudují zcela izolovaně, ale během studia celkem pravidelně komunikují se svými učiteli, kteří jim pomáhají studium organizovat a řídit, a se kterými mohou konzultovat případné studijní problémy. Student si víceméně sám určuje režim svého studia, což je velkou výhodou distanční formy studia. Na druhou stranu klade vysoké nároky na vůli a osobní kázeň při plnění a dodržování studijních úkolů. Má však ještě jednu výhodu - délka studia je stejná jako u denního režimu, tzn. v případě maturitního oboru 4 roky (dálkové studium je o rok delší).  Tato forma je optimální pro jedince, kteří z různých důvodů nemohou nebo nechtějí studovat prezenčně, nebo by obtížně docházeli (nebo dokonce dojížděli) do školy. Jsou to např. ekonomicky aktivní lidé, ženy na mateřské dovolené, jedinci pečující o své příbuzné lidé s časově náročným zaměstnáním, spojeným třeba ještě s dojížděním aj.

Časově náročnější a také ustupující večerní studium. Výuka probíhá pravidelně více dnů v týdnu (10 - 18 hodin) v odpoledních a večerních hodinách a obvykle je nutná dohoda se zaměstnavatelem.

Nahoru