Výběr jazyka
Cz
Web není aktualizován od roku 2012

Jak provést platbu do ciziny?

Platbu do zahraničí je možno provést jenom  přes banku FIBA, která sídlí na CEFIF. Pokud u ní nemáte vedený účet, tak o něj požádejte. Více o ní naleznete zde.

Pro mezinárodní platební styk se používá jiný druh příkazu k úhradě, než je běžný pro styk v rámci republiky. Formulář je k dispozici na konci článku. Jiné platební formuláře nebudou akceptovány! Stejně tak je na konci článku k dispozici ukázka, jak má vypadat správně vyplněný platební příkaz.

Jednotlivé náležitosti jsou:

  • jméno firmy, která platební příkaz vydavá
  • částka, která se převádí
  • měna, ve které je platba prováděna (optimálně eura)
  • číslo účtu plátce
  • jméno banky, u níž má příjemce účet
  • číslo účtu příjemce
  • plná adresa příjemce - podle ní mohou pracovníci CEFIF identifikovat, o kterou firmu se jedná, je-li chyba v číslu účtu
  • dvojmístný kód země, kde příjemce sídlí - přehled platných kódů pro jednoltivé země naleznete např. zde
  • důvod platby

Pokud si nebudete jisti, že vyplňujete správné údaje o příjemci, nebojte se ho e-mailem zeptat. Pokud bude v platebním příkaze chybně uvedeno číslo účtu a adresa příjemce, nebude možné transakci provést!

Platebni_prikaz.xls Platebni_prikaz.xls (19,50 KB)

FIBA_platebni_prikaz_ukazka.xls FIBA_platebni_prikaz_ukazka.xls (21,50 KB)

 

Nahoru