Výběr jazyka
Cz
Web není aktualizován od roku 2012

Europass pomáhá zájemcům o práci a studium v zahraničí už pět let

8.7.2010    novinky.cz       Kariéra     A.Nová          

Přemýšlíte o práci nebo studiu v zahraničí, ale nemáte příliš jasno v tom, jakým způsobem prezentovat svoje odborné zaměření a další schopnosti? Soustředit potřebné údaje do formy jednotné v celé Evropě vám pomůže Europass.

Jedná se o  mezinárodní doklad, vydávaný od roku 2005, jehož prostřednictvím se Evropská unie snaží usnadnit pohyb obyvatel členských zemí za pracovními a studijními účely.

Europass je soubor pěti dokumentů, které zaměstnavateli nebo škole podávají srozumitelné a přehledné informace o vašem vzdělání, jazykových znalostech a profesních zkušenostech. Může významnou měrou přispět k uznání kvalifikace pro určitou činnost nebo usnadnit přijetí ke studiu na vámi zvoleném stupni. Životopis informuje o vašich přednostech

Základním dokumentem Europassu je životopis. Vyplňuje se v jazyce té země, do které se chystáte vycestovat. Ve srovnání s běžným životopisem, využívaným v našem prostředí, přináší zaměstnavateli komplexnější pohled na vaši osobnost.

Poskytuje totiž nejen informace o vzdělání a pracovních zkušenostech, ale popisuje i vaše sociální, organizační, umělecké a jiné schopnosti. Do Europass - životopisu se tedy nemusíte bát napsat, že se od základní školy věnujete modernímu tanci a o prázdninách jezdíte jako vedoucí na dětské tábory. Naopak, každá aktivita se cení, může o vás mnohé napovědět a někdy i rozhodnout o vašem dalším profesním směřování. Zástupkyní manažera díky hře na klavír

Denisa Klárová byla například přijata na pozici zástupkyně manažera v anglickém Leedsu na základě ostrého výběrového řízení, kdy v posledním kole zůstali tři kandidáti s téměř stejnými šancemi co se týče vzdělání, kvalifikace a pracovních zkušeností. „Nakonec jsem byla vybrána na základě toho, že ovládám hru na klavír, protože ve firmě fungoval orchestr zaměstnanců,“ popisuje svou zkušenost úspěšná uchazečka o práci. Jazykové vybavení, zahraniční zkušenosti

Další součástí Europassu je jazykový pas. Jeho základem je sebehodnocení jazykových dovedností podle společného evropského referenčního rámce, který je přílohou této části Europassu. Kromě úrovně jazykových znalostí a získaných osvědčení se sem zaznamenávají i praktické zkušenosti s jazykem. Pokud jste tedy absolvovali zahraniční studijní pobyt nebo v cizině pracovali, nezapomeňte zde tyto skutečnosti vyzdvihnout.

O studijních pobytech nebo odborných praxích v evropských zemích blíže informuje tzv. mobilita, která je třetím dokumentem Europassu. Popisuje schopnosti a dovednosti získané v průběhu stáže a v případě studijního výjezdu navíc podává přehled o absolvovaných předmětech včetně stupně hodnocení a získaných kreditů.

„Účastník zahraniční stáže tak může budoucímu zaměstnavateli přehlednou formou prezentovat, jaký přínos pro něj studium nebo praxe měly,“ doplňuje Miroslava Salavcová z Národního centra Europass ČR (NCE). Dodatky k dokladům o ukončení studia

Stále vyšší počet absolventů středních škol dostává k maturitnímu vysvědčení nebo výučnímu listu také dodatek k osvědčení, vydávaný v českém a jednom cizím jazyce (angličtině, němčině nebo francouzštině). Smyslem dodatku je popsat, jaké obecné a odborné kompetence absolvent konkrétního oboru získal a jaké jsou možnosti jeho uplatnění v praxi. Zaměstnavatel pak může lépe posoudit, zda je uchazeč pro danou práci dostatečně kvalifikovaný. Absolventi obdrží dodatky automaticky, pokud škola o jejich vydání požádá v Národním centru Europass ČR.

„Zájem o dodatky k osvědčení neustále roste, jak ze strany škol, tak i jednotlivců,“ říká Miroslava Salavcová z NCE ČR. „Letos jsme jich zatím vydali přes 70 000. Od roku 2005 se přitom zájem zvýšil až šestnáctinásobně.“

Vysoké školy mají od roku 2005 povinnost vydávat svým absolventům současně s dokladem o získaném vzdělání i dodatek k diplomu. Tento dokument, psaný v češtině a angličtině, přehledným způsobem informuje o náplni a výsledcích studia. Usnadňuje tak pochopení obsahu dosaženého vzdělání a jeho uznání v zahraničí. Dodatek k diplomu se vztahuje i na absolventy VOŠ, jeho vydávání ovšem není pro školy povinné.

Nahoru