Výběr jazyka
Cz | En
Web není aktualizován od roku 2012

Příspěvky Informace k tvorbě JZZZ 2009/2010

Aktuální informace k tvorbě JZZZ Odpovědět   2. 11. 2009, 10:14:07 | Jiří Kmoch Je možné, aby škola obdržela loňské jednoté zadání?
Re:Aktuální informace k tvorbě JZZZ Odpovědět   3. 11. 2009, 09:05:54 | Dana Kočková Jednotná zadání z uplynulý let byla určena pouze pro ověřování v pilotních školách a po uzavření projektu Kvalita I s nimi již nedisponujeme. Chcete-li se dovědět zkušenosti pilotních škol z ověřování, obraťte se přímo na ně, seznam škol z r. 2007/08 naleznete na webových stránkách projektu: https://www.kvalita1.nuov.cz/index.php?c=710
Aktuální informace k tvorbě JZZZ Odpovědět   2. 11. 2009, 14:42:57 | Jana Freiová Dobrý den,ráda bych se zeptala, zda nové závěrečné zkoušky budou (případně už jsou) pro školy povinné.
Re:Aktuální informace k tvorbě JZZZ Odpovědět   3. 11. 2009, 09:06:35 | Dana Kočková Jednotná zadání pro šk. r. 2009/10 budou školám zpřístupněna v průběhu března 2010. O jejich využití u závěrečných zkoušek rozhodne ředitel školy. V případě, že jednotné zadání u zkoušek neuplatníte, budeme rádi, když nám své důvody sdělíte v dotazníku, který bude umístěn přímo v informačním systému NZZ.
Aktuální informace k tvorbě JZZZ Odpovědět   12. 11. 2009, 10:45:20 | Michala Fabianová Není pozdě, rozesílat zádání až v březnu? U oboru vzdělání Kadeřník je součástí ZZ i samostatná odborná práce. Na tuto práci potřebují čas nejen žáci, ale i učitelé, aby ji stihli opravit do praktických ZZ.
Re:Aktuální informace k tvorbě JZZZ Odpovědět   30. 11. 2009, 08:30:28 | Romana Jezberová Máte pravdu, že zpracování a posuzování samostatné odborné práce vyžaduje delší čas. Proto školám bude stejně jako v předchozích letech rozesíláno zadání samostané odborné práce s předstihem, a to v lednu 2010.
Aktuální informace k tvorbě JZZZ Odpovědět   15. 12. 2009, 12:52:07 | Eva Sokolova V ústní části ZUZ se předpokládá přiřazování podotázek ze světa práce. Není to v rozporu s "doporučením" MŠMT stanovovat téma "zásadně" monotematické? Z tohoto důvodu jsme na pokyn ČŠI naopak před několika lety odstranili otázky z ekonomiky z ústní části ZUZ a loni museli měnit maturitní otázky.
Re:Aktuální informace k tvorbě JZZZ Odpovědět   23. 02. 2010, 14:35:36 | Romana Jezberová Přiřazování podotázek ze světa práce k tématům ústní příp. praktické zkoušky vychází z návrhu Nové koncepce ZZ v oborech středního vzdělání s výčním listem. Již přibližně 6 let je ověřováno ve školách (více na www.kvalita1.cz). Není v rozporu s platnými právními předpisy, neboť ani školský zákon, ani vyhláška MŠMT č. 47/2005 Sb., které v souvislosti s ukončováním středního odborného vzdělávání běžně s pojmem „téma“ operují,neuvádějí žádné upřesňující údaje o tom, jak má být téma koncipováno. Z právního hlediska tedy neexistuje žádné omezení pro pojetí, obsah a strukturu tématu.
Aktuální informace k tvorbě JZZZ Odpovědět   6. 01. 2010, 10:45:00 | Monika Malinová Dobrý den, chtěla bych se zeptat, kdy se mohou dát žákům losovat témata k praktické ZZ. Např: obor kuchař - téma je tvořeno otázkami A, B, D, G. U otázky G si žáci vybírají suroviny ze spotřebního koše, který vytváří škola, ale další suroviny na výrobu pokrmu si musí zajistit sami. Je tedy nutné, aby téma znali s určitým předstihem. Děkuji za informaci.
Re:Aktuální informace k tvorbě JZZZ Odpovědět   23. 02. 2010, 14:36:26 | Taťána Vencovská Průběh závěrečné zkoušky včetně losování témat praktické zkoušky musí odpovídat příslušným předpisům, tedy vyhlášce č. 47/2005 Sb. Podrobnější způsob zajištění je v kompetenci ředitele školy – většinou je dán organizačním pokynem k zajištění závěrečných zkoušek.

Jednotné zadání pro obor vzdělání kuchař je přepracováno a již neobsahuje bloky otázek. Témata praktické zkoušky jsou však tvořena obdobně a je zařazen i úkol ze spotřebního koše (např. předkrmový salát), kde jsou základní suroviny již dány a škola je dopředu žákům připraví. Protože si žák může další suroviny doplnit podle svého uvážení, doporučuji tuto část zkoušky zařadit až na další den průběhu, pro případ, že by si žák chtěl přinést další suroviny. Termín losování témat by tedy tímto neměl být ovlivněn.
Aktuální informace k tvorbě JZZZ Odpovědět   11. 03. 2010, 12:34:48 | karola@sosotrokovice.cz Hezký den,
jsem učitelem odb. předmětů na naší SOŠ převážně ve strojír. směru i stud. oboru Klempíř – stroj. výroba. ZŘ mi předal pozvánku na seminář o JZZZ oboru Klempíř konaný v Praze dne 17.3. již příští středu!
Je nezbytně nutné, abych se osobně tohoto semináře účastnil nebo je možno informace o semináři a podklady ke konání JZZZ získat vaším prostřednictvím na stránkách NUOVU popř. poštou, jako tomu bylo cca před rokem, kdy se podobný seminář konal v Chomutově a odkud k této problematice materiály a informace již mám?
Jsem o dané problematice informován nejen prostřednictvím vašich internet. stránek, ale i z předchozího chom. semináře a svoji osobní účast nepovažuji za nezbytně nutnou. Obzvláště nyní, kdy finišujeme z tvorbou a kompletací ŠVP stroj. směrů ve kterých jsem garantem a spolutvůrcem několika z nich /zámečník, klempíř, automechanik, sil. doprava…/ by mi případná neúčast na pražském semináři ulehčila v mé práci!
Proto vás touto cestou srdečně žádám o vyjádření k mé případné neúčasti a prosím vás o zaslání materiálů k tomuto semináři pokud informace nebudou dostupné na inter. stránkách NUOVU! /osobně co potřebuji tam vždy najdu/!!!
S pozdravem ing. E. Karola
Re:Aktuální informace k tvorbě JZZZ Odpovědět   24. 03. 2010, 12:40:22 | Romana Jezberová Vážený pane kolego,
Vaše osobní účast na metodickém semináři záleží na Vašem rozhodnutí. Pokud se nebudete moci zúčastnit,věnujte prosím pozornost těmto materiálům: příručce Realizace závěrečné zkoušky podle jednotného zadání (text je ke stažení na webu NZZ)a informnacím o přístupu škol do informačníhi systému NZZ - zejména dopisu, který ředitel Vaší školy k této záležitosti z NÚOV obdrží.
Re:Re:Aktuální informace k tvorbě JZZZ Odpovědět   24. 03. 2010, 12:41:00 | Karola Děkuji za rychlou odpověď a info! EK
Aktuální informace k tvorbě JZZZ Odpovědět   20. 04. 2010, 08:44:07 | novotná Dobrý den, kde mohu získat informace o formulářích platných pro JZZZ 2009/2010.
Můžu si navrhnout sama formulář, např. pro písemnou zkoušku?
Děkuji za odpověď
Novotná
Re:Aktuální informace k tvorbě JZZZ Odpovědět   23. 04. 2010, 10:09:23 | Romana Jezberová Při závěrečné zkoušce konané podle JZZZ používají školy formulářů (většinou formulářů SEVT),které používaly dosud.Pokud potřebujete jiný formulář, např. pro Vaši evidenci, můžete si jej samozřejmě sama vytvořit.Jednotné zadání je dokument, který se zaměřuje na obsahovou a organizační stránku ZZ,proto formuláře sloužící k administrativním, příp. evidenčním potřebám zpravidla neobsahuje.

Aktuální informace k tvorbě JZZZ