Výběr jazyka
Cz
Web není aktualizován od roku 2012

Analýza realizované vzdělávací nabídky středních škol ve školních rocích 1998/99, 2003/04 a 2008/09

Skácelová, Pavla - Vojtěch, Jiří. Praha: NÚOV, 2010. 48 stran.  

ke stažení ke stažení (633,50 KB)

 


 

Materiál vznikl v rámci činnosti oddělení analýz trhu práce NÚOV. Publikace mapuje vývoj skutečně realizované vzdělávací nabídky středních škol na základě údajů ÚIV o počtech žáků a studentů ve středním vzdělávání v uvedených školních rocích. Část publikace je věnována informacím o soustavě středních škol a o jejich změnách v čase z pohledu zřizovatelů škol, územního členění, velikosti školy či rozmanitosti realizovaného vzdělávání. Dále publikace poskytuje rovněž přehled o vývoji počtu vyučovaných oborů vzdělání v členění podle kategorií vzdělání, skupin oborů vzdělání, forem vzdělání apod. Nejobsáhlejší část publikace se pak věnuje popisu vývoje početnosti a struktury školoborů v daných letech (označení „školobor“ představuje jeden obor vzdělání vyučovaný na jedné škole). Také tyto podrobné informace jsou uváděny v členění podle kategorií vzdělání, oborů vzdělání a jejich skupin. V závěru je pozornost věnována i realizaci první etapy kurikulární reformy ve středním odborném školství.

Nahoru