Výběr jazyka
Cz
Web není aktualizován od roku 2012

Aktivita 2

Metodická a supervizní podpora pro školní poradenská pracoviště  

Působnost metodiků bude regionální. Metodik bude mít v péči maximálně 6 škol. Metodici budou rozděleni na 2 profesní skupiny pro školní psychology a školní speciální pedagogy. Každá profesní skupina metodiků bude mít svého hlavního metodika.

Profesní skupiny metodiků pro školy budou:
-          spolupracovat s profesními skupinami metodiků pro školská poradenská zařízení,
-          podílet se významně na integraci a kvalitě poskytovaných poradenských služeb,
-          poskytovat metodickou a konzultační podporu školním odborníkům v oblasti intervencí, diagnostických i terapeutických postupů, současně komunikovat s řediteli škol,
-          zpracovávat tematické metodické zprávy orientované na mapování průběhu, obsahu a kvality poskytovaných služeb ve školách.

Úkoly metodiků budou:
- poskytovat metodickou podporu pro školní psychology a školní speciální pedagogy
- navrhovat supervizi jednotlivců nebo týmů
- komparovat struktury a obsahu poskytovaných poradenských služeb ve školách
- analyzovat a vytvářet screeningová data ze škol
- informovat o postupech škol v etablování školních poradenských služeb
- vytvářet příklady dobré praxe v oblasti intervencí
- poskytovat supervizi školním psychologům a školním speciálním pedagogům a týmům.

Nahoru