Výběr jazyka
Cz
Web není aktualizován od roku 2012

Zpravodaj - příloha III/2005

Základy Společného rámce zajišťování kvality odborného vzdělávání a přípravy v Evropě  


Zpravodaj - příloha III/2005


Tento materiál zpracovala pro Evropskou komisi odborná pracovní skupina s názvem Kvalita v odborném vzdělávání a přípravě. Dokument byl publikován 24. června 2004.

 

Zajišťování kvality odborného vzdělávání a přípravy se dostalo do politického programu usnesením Rady z prosince 2002 a prohlášením evropských ministrů odborného vzdělávání a přípravy (přijatým v Kodani 29. a 30. listopadu 2002) o podpoře zvýšené evropské spolupráce v odborném vzdělávání a přípravě (OVP):1

Podpora spolupráce v zajišťování kvality se zvláštním zaměřením na výměnu modelů, metod a společných kritérii a principů kvality v odborném vzdělávání a přípravě.

Program realizuje odborná pracovní skupina (Technical Working Group – TWG) podle podrobného plánu. Realizaci programu podporují Cedefop a ETF.

Práce TWG se řídí čtyřmi principy, které jsou definovány výše uvedeným usnesením:

- spolupráce by měla být založena na cílech stanovených do roku 2010 Evropskou radou v souladu s podrobným plánem a s návazností na zprávu o úkolech;

- opatření by měla být dobrovolná a vytvářená zásadně spoluprací vycházející zdola;

- iniciativy musí být zaměřeny na potřeby občanů a uživatelských organizací;

- spolupráce by měla zahrnovat Komisi, členské státy a kandidátské země EU, země ESVO–EHP a sociální partnery.

Hlavním výsledkem činnosti TWG v roce 2003 bylo vytvoření Společného rámce zajišťování kvality (Common Quality Assurance Framework – CQAF) založeného na rekapitulaci existujících zkušeností a znalostí z členských států a na analýze „dobré praxe“. To bylo hlavním podnětem pro diskusi, společné poznávání a nalezení konsensu vytvořeném na společném základě.

CQAF má pomáhat členským státům a zúčastněným zemím při vytváření, zlepšování, monitorování a evaluaci jejich vlastních systémů a praxe…

Zpracoval Stanislav Michek

 

 

Nahoru