Výběr jazyka
Cz
Web není aktualizován od roku 2012

Zpravodaj 9/2009

Je pro starší pracovníky těžší se vzdělávat? * Ukončování středního vzdělávání v Evropě 1  * Evropský a německý rámec kvalifikací * Přechod ze školy do profesní přípravy * Užitečná EVE * Názory mladých lidí na vědu  


Zpravodaj 9/2009


Švédsko bez většího rozruchu předsedá Evropské unii. Připomínáme to obrázkem z proslulého Skansenu, muzea lidových staveb pod širým nebem ve Stockholmu. Muzeum bylo založeno v roce 1891 a je v něm asi 150 budov pocházejících převážně z 18. a 19. století. Jméno Skansen se stalo obecným názvem pro podobná muzea v Evropě (například i v Rožnově pod Radhoštěm). Slovo skans ve švédštině znamená šance či opevnění, popřípadě kajuty pro mužstvo na obchodní lodi, en je přípojný člen, který má funkci určitého členu. Takže Skansen jsou určité ne ledajaké šance.

V minulém čísle Zpravodaje byl uveřejněn článek o ukončování středního vzdělávání v Evropě,  který poskytuje celkový přehled o postupech ukončování studia v jednotlivých zemích. V tomto čísle a v dalších třech číslech, která zbývají do konce roku, chceme přinést podrobnější popisy situace ve všech zemích zúčastněných v přehledu. Zkoumané země jsme rozdělili do pěti skupin. Ve třech z nich se konají celostátní maturitní (adjektivum maturitní používáme pro jeho stručnost a výstižnost pro české čtenáře) zkoušky. Tyto tři skupiny se od sebe liší tím, že: zkoušky jsou stejné pro všeobecné a odborné vzdělávání; zkoušky jsou různé pro všeobecné a odborné vzdělávání; zkoušky se skládají jen ve všeobecně vzdělávacích školách. Zbývají dvě skupiny tvoří země, v nichž se pořádají zkoušky jen školní, a země, které dávají vysvědčení jen za absolvování školy. V tomto čísle uvádíme podrobnější informace o zemích ze dvou nejméně zastoupených skupin, které mají po třech členech. Země, kde se žádné maturitní zkoušky nekonají, jsou Španělsko, Švédsko a Turecko. Země, ve kterých jsou zkoušky zadávány celostátně a jednotně pro všeobecně vzdělávací i odborné školy, jsou také tři: Itálie, Polsko a Slovensko.

Informace o všech zemích čerpáme hlavně ze sítě Eurydice, která je nedocenitelným zdrojem přehledně uspořádaných informací. Někdy jsme však ani tam nenašli jednoznačnou odpověď, a proto jsme museli pátrat i v dalších dostupných pramenech. Popis slovenského systému převzatý z Eurydice jsme záměrně ponechali ve slovenštině, protože si myslíme, že znalost každého cizího jazyka člověka obohacuje a je třeba si ji udržovat, a také nemůže být nic „ztraceno v překladu“. Zajímavé je, že na Slovensku byly nedávno zrušeny tři úrovně maturitní zkoušky, označované písmeny A, B, C, a dvě úrovně zůstávají jen při zkoušce z cizího jazyka. Podrobněji si to můžete prostudovat na stránkách NÚCEM.

Pokud jste se někdy podíleli na mezinárodním projektu (např. v rámci  programu Leonardo da Vinci), můžete nahlédnou do databáze EVE popisované na straně 13. Pravděpodobně tam „svůj“ projekt a jeho výdobytky najdete. Databáze má však sloužit spíš k tomu, aby se uživatelé dozvěděli o projektech, o nichž zatím neměli buď žádné, nebo jen malé tušení, a mohli využívat jejich výsledků.

Na stejné stránce je informace o Eurobarometru, který zjišťoval vztah mladých lidí k vědě a technice. Tento vztah se zdá být celkem dobrý, což je trochu v rozporu s tím, že se pro tyto obory studia rozhoduje poměrně málo mladých lidí.

 

Nahoru