Výběr jazyka
Cz
Web není aktualizován od roku 2012

Zpravodaj 7-8/2006

Priority finského předsednictví EU * Evropské roky * Francie – odchod silných ročníků do důchodu * Starší pracovníci a celoživotní vzdělávání * Vliv vzdělání na zaměstnanost * Profesní příprava pro místní policii * Zemědělské školství chudé jako myš * Hluk na pracovišti * EQF pro celoživotní vzdělávání * Evaluační standardy v odborném vzdělávání * Cizí jazyky v německých podnicích * Povolání a rodina v Německu a ve Švédsku * Další vzdělávání pro znalostní společnost  


Zpravodaj 7-8/2006


Editorial

Evropské unii předsedá do konce roku 2006 Finsko, jak už jsme uvedli v minulém čísle Zpravodaje. U editorialu je obrázek pevnosti chránící město Turku, který nakreslil v 19. století J. Knutson. Pevnost a tím i město založil v polovině 12. století švédský král Erik IX. Město se švédsky nazývalo Åbo, slovo „turku“ znamená čudsky trh. Od 13. století sídlilo v Turku arcibiskupství a do roku 1812 bylo toto přístavní město hlavním městem Finska.

Finové se rozhodli, že tak jako v průběhu svého prvního předsednictví (v roce 1999) připomenou evropské společnosti, kam až sahají kořeny evropské civilizace. To symbolicky vyjadřují tím, že na webových stránkách předsednictví vydávají stručné zprávy v latině pod názvem Conspectus rerum Latinus. V červenci byla publikována první dvě čísla, v srpnu jsou prázdniny, a od září do prosince budou latinské zprávy vycházet každý týden. Možná je to finský příspěvek do současné diskuse o výhodách uměle vytvořeného společného evropského jazyka. O tom, že podobné debaty se vedou již po staletí, se můžete dočíst v knize Umberta Eca (viz Nové knihy v knihovně). I při čtení zpráv v angličtině a francouzštině však můžete narazit na záhadné slovo. Například výraz „Gymnich“, který znamená neformální schůzku ministrů zahraničních věcí a má již svou historii. První neformální schůzka se konala na německém hradě Gymnich (severně od Bonnu) v roce 1974. Kromě těchto a jiných zajímavostí jsou na webových stránkách publikovány i priority finského předsednictví, o nichž referuje článek na třetí stránce.

Používání místních názvů k pojmenovávání jiných skutečností než příslušného místa je v EU dost rozšířené a proniklo i do beletrie. Francouzsky píšící spisovatel Jean Jauniaux, který pracuje v EU (Generální ředitelství: Vzdělávání a kultura, oddělení pro komunikaci a informace), vydal knížku povídek nazvanou Le pavillon des douanes. Hrdinou povídky, která dala název celé knize, je celník na penzi, jenž si pro ukrácení dlouhé chvíle čte v novinách články o evropské politice a žasne nad tím, jak se z měst jako Lisabon či Kodaň mohly stát procesy či strategie…

Ve zprávě o  prioritách finského předsednictví je v anglické verzi použit novotvar „flexicurity“, který vznikl spojením slov „flexibility“ a „security“. V intranetovém česko-anglickém slovníčku jsme tento výraz přeložili jako „flexibilní zabezpečení“. Podobně postupoval i překladatel německé verze zprávy, který použil sousloví „flexible Sicherheit“. Francouzská verze má svou podobu « flexicurité », švédská verze (vedle finštiny je úředním jazykem ve Finsku i švédština) se spokojila s opisem flexibilitet och trygghet (flexibilita a zabezpečení).

Dva příspěvky v tomto čísle se zmiňují o profesní přípravě a dalším vzdělávání pro povolání, o kterých jsme zatím ve Zpravodaji nepsali. Ve španělské Valencii vytvořili internetový vzdělávací program pro příslušníky policie, který nabízejí k využití v dalších zemích EU (strana 9). V rubrice Nové knihy v knihovně je uvedena diplomová práce na neobvyklé téma – vzdělávání pracovníků v oblasti blízké ochrany velmi důležitých osob, většinou označovaných anglickým slovem bodyguardi. Je překvapivé, že všeobecné metody pro vytváření profilu absolventa a vymezování profesního pole lze uplatnit i v této speciální disciplíně. AK

Nahoru