Výběr jazyka
Cz
Web není aktualizován od roku 2012

Zpravodaj 5/2008

Jak měkké jsou soft skills?  * Evropská unie a vzdělávání * Pořadníky na studium v USA * High school, college, graduate school a university v USA * Klíčová sdělení a jarní zasedání Rady * Profesní orientace – cíl nauky o světě práce * Učňovství v Irsku * DISCO – slovník dovedností a kompetencí * Pedagogika odborného vzdělávání a osobní služby  


Zpravodaj 5/2008


Editorial

8. května byly v Bruselu uděleny Ceny Evropské unie za kulturní dědictví / Ocenění Europa Nostra za rok 2008 šesti projektům z České republiky (za opravu jižního průčelí Horního hradu v Českém Krumlově), Řecka, Nizozemska (dva projekty), Španělska a Rumunska. Udílejí je společně Evropská komise a celoevropská federace pro kulturní dědictví Europa Nostra. Obnova plaveckého bazénu v Tapiole ve finském městě Espoo byla oceněna „jen“ medailí. Bazén navrhl architekt Aarne Ervi a byl dokončen v roce 1965. Restaurátorský projekt byl oceněn za respektování architektury 60. let a zdůraznění moderních hodnot zahradního města Tapioly. Pamětníkům možná přijde divné, že to, co se stavělo za jejich života, je už kulturní dědictví. Jenže, má-li se kulturní dědictví udržet i dalším generacím, je lepší s jeho opravami začít včas. A hlavně je třeba postavit něco krásného, co budou lidé obdivovat i po padesát letech. Máme něco takového v dnešní Praze? Taky vás napadl Tančící dům? Tomu už je letos dvanáct let…

Vzdělávání a mládeži v Evropské unii jsou věnovány dva články. První z nich rekapituluje dosavadní vývoj vzdělávání od prvopočátků v rámci tehdejšího Evropského společenství až po ustavení programu celoživotního vzdělávání, který nahradí všechny ostatní programy, protože pod celoživotní vzdělávání patří všechno, co si lidé osvojují ať uvědoměle, nebo bezděčně. O to, aby uvědomělého osvojování znalostí a dovedností bylo víc než bezděčného, se snaží klíčová sdělení, které předložila Rada EU jarnímu zasedání Evropské rady, na němž se mluvilo právě o otázkách vzdělávání a mládeže, a kde se posuzovalo plnění Lisabonské strategie.

Jazykový koutek jsme tentokrát věnovali anglickému výrazu soft skills, který kvůli své metaforičnosti působí potíže svědomitým překladatelům. Do jazykového koutku by se však dala zařadit také zmínka o tom, jak se v průběhu posledních dvaceti let staly z činností, které pracovníci vykonávají, dovednosti a kompetence, které mají. Viz poznámka pod čarou u článku DISCO – slovník dovedností a kompetencí. Samotný slovník DISCO je velkým příspěvkem do terminologické diskuse v mnoha oborech. Slovníček termínů používaných v americkém vzdělávacím systému (strana 5) je naopak zcela miniaturní, někdy vám však může pomoci udělat si jasno při čtení článku o školství v USA. Všichni už víme, že high school není vysoká škola, možná vás však překvapí, že slovo school lze v americké angličtině použít i pro označení univerzity, jen je nutné zvolit jiné přídavné jméno. Anglickou slovní zásobu si můžete zdarma procvičit na webové stránce Free rice (viz Zajímavé internetové adresy) a zároveň přispět na humanitární účely. Pozor – procvičování na této stránce může být návykové!

Do jazykového koutku by mohl patřit i suchý zip: anglicky Velcro (fastener) nebo hook-and-loop fastener, popř. hook-and-pile fastener; německy der Klettverschluss; francouzsky též velcro nebo fermeture scratch; španělsky el velcro či cierre adhesivo. Jenže suchý zip jsme sem zařadili jako hádanku. Vynalezl ho švýcarský inženýr George de Mestral. Jednou v létě šel se svým psem na procházku po horách. Do psího kožichu se cestou nachytaly bodláky a když mu je George odtrhával, začalo ho zajímat, čím se tam vlastně tak pevně drží. Vzal bodlák pod mikroskop a objevil háčky. Zkusil přírodu napodobit a svůj vynález si dal později patentovat pod obchodní značkou Velcro, což je složenina francouzských slov velour (samet) a crochet (háček). Otázka zní, v kterém roce George de Mestral učinil svůj objev. Odpověď najdete na Internetu, v moudrých knihách nebo v příštím čísle Zpravodaje. AK 

Nahoru