Výběr jazyka
Cz
Web není aktualizován od roku 2012

Zpravodaj 5/1999

O problémech spojených s uznáváním výsledků neformálního “učení na pracovišti” * Co to je distanční vzdělávání? * Co je formální a neformální vzdělávání - učení * Zpřesňování termínů a jejich zamlžování * Orientace na jednání jako didaktický princip * Nové názvy povolání * Nové kvalifikační požadavky na mistry profesní přípravy v Německu * Ještě k diskusi o Basisberufe v německém duálním systému * Post scriptum diskuse o německém systému profesní přípravy  


Zpravodaj 5/1999

Editorial 
V březnu jsme na tomto místě mluvili o problémech s překladem cizích výrazů do češtiny. Stejné, ne-li větší problémy však nastávají při překladu českých termínů do jiného jazyka. O jejich vyřešení se musí postarat příslušní odborníci. V našem případě jde převážně o výrazy používané ve školství, výchově a vzdělávání, zejména ve vzdělávání odborném. V publikacích mezinárodních institucí (například EURYDICE) se již stalo zavedeným zvykem uvádět pro lepší přehled názvy škol a podobné specifické termíny vždy též v původním jazyce dané země, bez výstižného překladu se však většinou nelze obejít. Navíc jsme v trochu jiné situaci než třeba Němci či Francouzi, o Angličanech nemluvě, jejichž jazyky nejsou světové nebo evropské pedagogické obci neznámé. Současně s tím, jak vznikají nové pojmy a jejich pojmenování v češtině, by měly vznikat i (závazné nebo alespoň doporučené) cizojazyčné ekvivalenty těchto pojmenování. Tuto práci za nás nikdo neudělá a není možné ji ponechat živelnému vývoji a očekávat, že profesionální překladatelé časem na něco přijdou. Samozřejmě že přijdou, ale pravděpodobně každý z nich na něco jiného. Bylo by jistě trapné, kdyby v mezinárodních publikacích byly naše specifické termíny překládány různými cizojazyčnými ekvivalenty podle úvahy toho kterého překladatele. Cizojazyčný ekvivalent se většinou nehledá snadno. Také zde platí pořekadlo “Víc hlav, víc rozumu”. Někdy je nutné znovu zvážit již zavedený termín, například proto, že v cizím jazyce (podle vyjádření rodilých mluvčí) vyvolává jiné asociace, než se očekávalo.

Závěrem dva příklady k zamyšlení nebo možná podklady pro širší diskusi. Jak překládat výraz kmenový obor a zda nenahradit v anglickém překladu vyšší odborné školy = higher professional school slovo professional (odvozené od podstatného jména profession, které v angličtině označuje zejména povolání vyšší úrovně – právník, lékař) a nahradit ho slovem technical, které kromě technický znamená také odborný. (V posledním čísle časopisu Vocational training je uveřejněn článek polské autorky pojednávající mimo jiné o vyšších odborných školách v Polsku. Použitý překlad higher vocational school také není příliš výstižný, protože přídavné jméno vocational označuje spíše povolání nižší úrovně.)  AK

Nahoru