Výběr jazyka
Cz
Web není aktualizován od roku 2012

Zpravodaj 4/2011

Vzdělávání dospělých v Evropě * Vzdělávání na dálku * Standardy profesní přípravy a certifikace v USA * Studijní obory učitelství v profesních školách * 1,5 milionu mladých lidí bez profesní přípravy * Podniky a „staří“ uchazeči o učební místo * Profesní poradenství a orientace telefonem * Zaměstnanost v sektorech obnovitelných energií  


Zpravodaj 4/2011 Zpravodaj 4/2011

Editorial

V Pedagogickém muzeu J. A. Komenského probíhá od 1. dubna do 10. července výstava s názvem Zlaté české ručičky aneb historie a současný vývoj českého odborného školství. Při vernisáži výstavy uvedl účinkující kytarista Matěj Rak jako příklad úspěchu českých hlav a rukou vítězství Václava Vondřicha ve druhém ročníku Mezinárodního poháru motocyklových jezdců, který se konal 25. června 1905 v Dourdanu ve Francii. Na fotografii je vítěz s továrníkem Klementem. Jezdci firmy Laurin & Klement se zúčastnili i prvního ročníku, František Toman tam dojel na druhém místě. Závod dokončili jen tři z jedenácti účastníků. Na start 2. ročníku závodu se postavilo 12 jezdců ze čtyř zemí. Francie: Demester (Griffon), Giuppone (Peugeot), Cissac (Peugeot); Německo: Müller (Progress), Menzel (Progress), Jahn (Progress); Spojené království: Campbell (Ariel), Collier (Matchless), Franklin (JAP); Rakousko: Toman (Laurin & Klement), Nikodem (Puch), Vondřich (Laurin & Klement). Závod měl pět kol po 54 kilometrech, tzn. 270 kilometrů. Do cíle dojeli jen tři závodníci: Vondřich s časem 3:05:15, Giuppone o půl hodiny později (3:35:02); Demester (3:13:17) byl diskvalifikován. 3. ročník závodu se na počest vítěze jel v Pacově. "C'est cette fois le Tchèque Václav Vondřich sur Laurin & Klement qui remporte la deuxième Coupe Internationale disputée à Dourdan le 25 juin. Vondřich est Tchèque et c'est donc l'Empire Austro-Hongrois qui organisera la Coupe de 1906." (Tentokrát vyhrál druhý mezinárodní pohár pořádaný v Dourdanu 25. června Čech Václav Vondřich na motocyklu Laurin & Klement. Vondřich je Čech, a proto bude pohár v roce 1906 pořádat Rakousko-Uhersko.) Další podrobnosti viz Zajímavé internetové adresy.

Místo jazykového koutku uvádíme citát anglického spisovatele Edwarda Morgana Forstera (1879–1970) o vzdělávání nejprve v angličtině a potom v (nedokonalém) překladu. V nedokonalém proto, že Forster byl „vynik. ang. prosaik pečlivého stylu, satir. sklonu a básn. imaginace. Již jeho první romány jsou zajímavé, ale děj je nepravděpodobný a někt. postavy málo přesvědčivé, dobře však vystižen duševní život intelektuální vrstvy. … Vrcholem jeho tvorby je román o Indii A Passage to India 1924 (přel. Cesta do Indie, K. Kraus 1926). V něm vystihl mistrovsky a nestranně podstatu rasové otázky v Indii, duši orientálců a jejich poměr k vládnoucí třídě. Zejména se mu podařilo znázorniti duchovní svět Indů, západníku nepostižitelný.“ (Ottův slovník naučný nové doby, 1932.)

“As long as learning is connected with earning, as long as certain jobs can only be reached through exams, so long must we take this examination system seriously. If another ladder to employment was contrived, much so-called education would disappear, and no one would be a penny the stupider.”

(Pokud bude učení spojené s vyděláváním, pokud určitá zaměstnání budou dosažitelná jen po složení zkoušek, potom musíme tento zkušební systém brát vážně. Kdyby byl vynalezen jiný žebřík vedoucí k zaměstnání, mnoho takzvaného vzdělávání by se ztratilo a nikdo by nebyl o nic hloupější.)

Začátkem dubna se v Budapešti konala dvoudenní konference předsednictví EU o zaměstnanosti mládeže s názvem Podporovat začleňování mladých lidí do trhu práce v období hospodářského zotavení. Na 30. června se plánuje na toto téma společný seminář Evropského parlamentu, Cedefopu, EU-OSHA (Evropské agentury pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci), Eurofoundu a ETF pod názvem „Spolupracovat pro zaměstnanost mládeže – ze vzdělávání na pracoviště: globální úkol“.     AK                                                                                                                                                        


Nahoru