Výběr jazyka
Cz
Web není aktualizován od roku 2012

Zpravodaj 4/2003

Gramotnost pro 21. století * Květen v CEDEFOP * Mezinárodní vzdělávací středisko ILO * Vzdělávání dospělých ve Švédsku * Organizační změny v řízení odborného vzdělávání v Nizozemsku * Odborné vzdělávání v Chorvatsku * Postsekundární odborné vzdělávání v Lucembursku *  Podíl 22letých, kteří úspěšně absolvovali alespoň vyšší sekundární vzdělávání (ISCED 3) * Tendence ve vývoji školských systémů (7) – Nizozemsko  


Zpravodaj 4/2003


Editorial

Přílohu dubnového čísla Zpravodaje tvoří překlad poslední šesté části Druhé zprávy o současném výzkumu profesní přípravy v Evropě. Na její druhé straně najdete obsah jednotlivých částí zprávy s odkazy na přílohy Zpravodaje, v nichž byl publikován překlad.

Přílohy s překladem publikace, kterou CEDEFOP vydal v roce 2001, vycházely na pokračování od října 2001 do dubna 2003, tedy rok a sedm měsíců. (Originál publikace má 441 stran formátu A4.) V překladu byly vynechány některé ilustrace; většinou grafy, u kterých nebyly uvedeny číselné hodnoty, nebo ty, které by v černobílém (či spíše žlutobílém) podání ztratily srozumitelnost. Číselné označení tabulek, grafů a obrázků je shodné s originálem, takže je snadné zjistit, zda bylo něco vynecháno.

Z textu publikace byly při překladu vynechány dva větší celky. Jedním z nich je podkapitola 4.2. ze III. části, která má název „Zakládání a přežívání podniků“. Ve druhém případě jde o značné zkrácení 1. kapitoly VI. části, která se zabývá výzkumem odborného vzdělávání a přípravy v zemích střední a východní Evropy. Ta je určena spíše odborné veřejnosti v zemích EU než čtenářům Zpravodaje, kteří uváděné skutečnosti znají z jiných zdrojů i z vlastní zkušenosti.

Druhá kapitola šesté části byla naopak poněkud doplněna. Od doby přípravy Druhé zprávy uplynulo několik let, během kterých došlo k určitým formálním změnám v institucích, zabývajících se výzkumem odborného vzdělávání a přípravy. Nejčastější byly změny v internetových adresách; adresy uvedené v příloze odpovídají stavu z 10. března 2003. Ostatní změny jsou označeny sdělením „pozn. překl.“

Nahoru