Výběr jazyka
Cz
Web není aktualizován od roku 2012

Zpravodaj 4/2000

Technický pokrok, změny kvalifikačních nároků a další vzdělávání * JobRotation – program podpory dalšího vzdělávání a zaměstnanosti * Odborné vzdělávání ve Švédsku * Vliv vzdělání na úroveň produktivity a na její růst * EASE – Education Advanced Search Europe  


Zpravodaj 4/2000

Editorial 
V tomto čísle Zpravodaje se podrobněji věnujeme jednomu z nejmladších členů Evropské unie – Švédsku. Odborné vzdělávání prošlo v této severské zemi v 90. letech významnou reformou. Švédsko, jako většina evropských států, směřuje ke znalostní společnosti. Na této cestě však již v minulosti hodně pokročilo. Dalo by se říci: Již staří Vikingové … Alespoň někteří z nich ovládali runové písmo a při stavbě lodí se nemohli obejít bez aplikované matematiky a geometrie. Raději se však posuneme do novější doby a zjistíme, že princip celoživotního vzdělávání není pro Švédy ničím novým. První lidová vysoká škola (folkhögskola) byla založena v roce 1868. Byla internátní a v době, kdy bylo Švédsko převážně zemědělským státem, poskytovala další vzdělávání statkářům, aby se mohli lépe podílet na veřejném životě. Lidové vysoké školy se od té doby velmi rozšířily a existují dodnes. Mají i některé „vedlejší“ funkce, jak lze soudit z toho, že je kromě obcí a církví provozují například i protialkoholní spolky.Obecní školské úřady se starají také o imigranty, pro které pořádají bezplatné kurzy švédštiny – Svenska för invandrare, tedy pro ty, kteří přivandrovali z jiných krajů. Švédština má hodně společného s němčinou a trochu s angličtinou. Jedno slovo však prý do ní zabloudilo z češtiny. Je to läkare – lékař. Švédská vůle ke vzdělávání má nepochybně velkou zásluhu na tom, že se tato nedávno ještě zemědělská země přeměnila v průmyslový stát s několika proslulými podniky. A pokračuje dál. Při letošním celosvětovém měření Indexu informační společnosti (Information Society Index – ISI) předčilo Švédsko Spojené státy, které až dosud vedly. ISI posuzuje dostupnost informací a informační technologie a schopnost obyvatel daného státu těchto možností efektivně využívat. Index se opírá o 23 proměnných od vlastnictví osobních počítačů a elektronického obchodování až po svobodu tisku a počet studentů v terciárním vzdělávání. Pokud jde o počítačovou infrastrukturu, jsou USA stále na špici, nemohou se však vyrovnat vysoké úrovni sociální infrastruktury Švédska.Švédové mají velmi blízko k přírodě, a to nejen v přeneseném slova smyslu. Za necelou hodinu jízdy se dostanou z centra Stockholmu do divoké krajiny. Jsou zvyklí pohybovat se venku volně a bez omezení, většinou však také vědí, jak se tam chovat. Švédská agentura pro ochranu životního prostředí sestavila „Deset přikázání“, která je třeba dodržovat, aby nedošlo ke konfliktu s přírodou, ani s lidmi, kteří v ní žijí a pracují. Ve Švédsku je 23 národních parků a 1400 přírodních rezervací. Dnes již proslulou atrakcí je ledový hotel ve vesnici Jukkasjärvi, která byla založena v 17. století. V nedávné době jí hrozilo vylidnění, protože v okolí začalo ubývat pracovních příležitostí. Vesnici zachránil Yngve Berqvist nápadem stavět každým rokem velké iglú, které slouží jako hotel, výstavní síň, místnost pro promítání diapozitivů, ledový bar a kaple. Nemáte-li rádi zimu a na sever se vám nechce, můžete do iglú nahlédnout prostřednictvím Internetu http://www.jukkas.se/ AK

Nahoru