Výběr jazyka
Cz
Web není aktualizován od roku 2012

Zpravodaj 3/2005

Vědecké informace pro politické rozhodování * Volný pohyb dobrých nápadů * Nové a upravené učební obory v Německu * Zákon o reformě odborného vzdělávání * Ideální učeň * Učební obor pro ochranu přírody v Německu * Národní středisko pro poradenství v  Itálii * Profesní orientace v Rakousku *  Vzdělávání černých chlapců v Anglii * Předsednictví Evropské unie  


Zpravodaj 3/2005


Editorial

Zas je tu březen - měsíc zasvěcený Internetu. Dříve byl měsícem knihy, a tak my, co to pamatujeme, si v březnu vždycky nějakou knihu koupíme nebo alespoň přečteme. Někdy se předtím podíváme pomocí Internetu do knihkupectví nebo do knihovny, jestli ji mají. Internet se během relativně krátké doby stal nepostradatelným pomocníkem při získávání informací různého druhu. Proto jsme také ve Zpravodaji zavedli pravidelnou rubriku nazvanou Zajímavé internetové adresy, ale všimněte si, že následuje až za rubrikou Nové knihy v knihovně.

Možnosti Internetu a různých elektronických sítí uvnitř i mimo něj využívají i vědci a politici. V Evropské unii nyní budou mít jednu síť společnou. Hlavním úkolem této sítě označené akronymem SINAPSE bude poskytovat politikům vědecké informace a podklady pro rozhodování. V praxi by to mělo fungovat tak, že bude-li třeba o něčem rozhodnout na politické úrovni, najde se prostřednictvím této sítě vědec nebo skupina vědců, kteří o problému nejvíce vědí, a ti poskytnou svou expertizu. Internet bude také udržovat evropské vědce působící ve Spojených státech ve spojení s děním ve vědeckém světě v Evropě. V současné době v USA žije a pracuje kolem 400 000 vědců původem z evropských zemí. Přibližně 2000 z nich se jako respondenti zúčastnili šetření, které zjišťovalo, zda by měli zájem o vytvoření sítě o nich a pro ně, kterou navrhuje Evropská komise. Síť s názvem ERA-Link (ERA –  European Research Area, Evropský výzkumný prostor) by měla začít fungovat na podzim letošního roku.

Dobré nápady jsou k nezaplacení. To měli určitě na mysli ti, kdo v rámci iniciativy EQUAL prosadili „volný pohyb dobrých nápadů“. Na čtvrté až sedmé stránce se můžete seznámit s některými z nich ve formě projektů. Všechny se týkají rovného přístupu ke vzdělávání a zaměstnání bez ohledu na národnost, etnickou příslušnost, pohlaví, zdravotní postižení či věk. Jeden z nich myslí i na vězně, kteří budou po návratu na svobodu na trhu práce bez šance na uplatnění, pokud si ve vězení nezvýší kvalifikaci a tím i zaměstnatelnost. Ve většině z uvedených projektů jde o to, jak lidem pomoci k tomu, aby si nadále dokázali pomáhat sami.

Podobnou problematikou se zabývá i článek na třinácté stránce, který pojednává o vzdělávání příslušníků národnostních menšin v Anglii. Byl zpracován na základě několika článků z britských novin, které reagovaly na prohlášení Trevora Phillipse, předsedy Komise pro rasovou rovnost, jenž navrhl, aby se černí chlapci z Karibské oblasti vzdělávali v oddělených třídách. Zajímavé jsou zejména zkušenosti ředitele školy, do které chodí přes tisíc žáků mluvících 60 různými jazyky.

Čtyři články čerpají z německých časopisů. Jeden z nich referuje o nových či modernizovaných oborech profesní přípravy v Německu. Odkazuje na podrobnou publikaci, kterou na toto téma vydal Spolkový ústav odborného vzdělávání (BIBB) – viz rubrika Nové knihy v knihovně. U jednotlivých oborů (povolání) uvádíme i německý název, podle kterého si můžete v BERUFEnet vyhledat informace o příslušném povolání i o potřebném vzdělávání. Jeden článek je opět věnován reformě odborného vzdělávání. Tentokrát se k ní vyjadřuje BIBB. Z článků vysvítá, jaké má BIBB kompetence v oblasti odborného vzdělávání a přípravy v Německu. Mimo jiné zkoumá kvalitu a efektivitu dalšího vzdělávání v různých oborech, v tomto čísle Zpravodaje jde konkrétně o obor ochrany přírody.      AK

Nahoru