Výběr jazyka
Cz
Web není aktualizován od roku 2012

Zpravodaj 3/2003

Evropská strategie zaměstnanosti * Gender mainstreaming * Tendence ve vývoji školských systémů (6) – Itálie * Certifikace profesních zkušeností ve Francii * PLOTEUS * Pracovní plán CEDEFOP na rok 2003 a střednědobé priority * Akreditace studijních oborů vysokých škol v Německu * CAP EII – druhá šance pro mladé lidi bez ukončeného středoškolského vzdělání  


Zpravodaj 3/2003


Editorial

Březen, dříve měsíc knihy, je již několik let nazýván měsícem Internetu. Akce, které nejen v tomto měsíci pořádají knihovny pro své čtenáře, a množství internetových knihkupectví, která prodávají tištěné knihy, však ukazují na to, že Internet a kniha se jako prostředky poskytování informací, zábavy a poučení vzájemně dobře doplňují. Jedním z mnoha příkladů, jak toho využít, je třeba skutečnost, že na webových stránkách Národní knihovny České republiky >www.nkp.cz< si v elektronickém katalogu můžete ověřit či doplnit údaje o knize, kterou si chcete přečíst nebo někde citovat apod. Národní knihovna má od roku 1935 právo povinného výtisku, takže v jejím katalogu by se mělo najít všechno, co u nás bylo vydáno a opatřeno mezinárodním normalizovaným číslem knihy – ISBN. Své katalogy na Internetu mají však i jiné knihovny. Čtenáři si pak obvykle knihy objednávají e-mailem a knihovna jim opět elektronickou cestou sdělí, kdy si pro knihu mohou přijít.

V březnu je také první jarní den, který bude v zemích Evropské unie slaven jako „Jarní den v Evropě“. Na oslavách se mohou podílet všechny školy, které se přihlásí k účasti. V ten den se bude ve školách diskutovat o budoucnosti EU a někteří ministři školství se vrátí na jeden den do své bývalé školy.

Březnové číslo Zpravodaje však přináší informace o závažnějších problémech, kterými se Evropská unie zabývá. Jde o otázky zaměstnanosti, o rovnocenné postavení mužů a žen ve společnosti a o spolupráci v oblasti odborného vzdělávání a přípravy.

Žákům a studentům, kteří buď chtějí, nebo jsou okolnostmi nuceni chodit do školy v jiné evropské zemi než ve své vlasti, přichází na pomoc navigátor PLOTEUS, který by jim měl pomoci proplout různými úskalími, jež přináší studium v cizí zemi.

Letos v únoru rozhodl Evropský parlament a Rada o tom, že rok 2004 bude Evropským rokem výchovy prostřednictvím sportu. Provozování různých druhů sportu jistě může přispívat k rozvoji některých kladných lidských vlastností a podporovat v mladých lidech smysl pro fair play.  AK

Nahoru