Výběr jazyka
Cz
Web není aktualizován od roku 2012

Zpravodaj 3/1999

Fustel de Coulanges: Antická obec * Pokusy o certifikaci kompetencí získaných vně vzdělávacího systému * O problematice doktorátu ve Francii * Návrhy na radikální modernizaci německého duálního systému * Úkoly profesní školy v německém duálním systému * Dodatkové kvalifikace – prostředek modernizace německého duálního systému * Učení za pomoci počítače a multimédií v odborném vzdělávání * Moderní učňovství ve Velké Británii * Švédsko zavádí systém profesní přípravy učňů  


Zpravodaj 3/1999

Editorial V odborném vzdělávání se, podobně jako v jiných oblastech lidské činnosti, objevují čas od času nové výrazy, nebo se posunuje význam již zavedených termínů. Ze začátku je obtížné rozeznat, zda jde o “jednorázovou” záležitost jednoho autora nebo zda se výraz v odborné literatuře uchytí. Pokud se takový výraz objeví v cizojazyčném textu, vzniká problém, jak ho přeložit. V minulém úvodníku jsme se zmiňovali o málo srozumitelném slově knowledgeability použitém v poměrně složitém kontextu článku z časopisu Vocational training, v němž byla knowledgeability popisována jako “flexibilní proces střetávání se se světem”. Mezitím jsem tento výraz objevila v beletrii, kde je jeho význam pochopitelnější. “Tess nikdy předtím thajské jídlo neměla a vypadalo to, že ji Yolandina knowledgeability podráždila nebo zastrašila.” * Podobným překladatelským oříškem je accountability, o níž se v poslední době často píše v souvislosti se školským systémem. Tento výraz může znamenat odpovědnost či zodpovědnost v (širším) účetním slova smyslu, ale také transparentnost. Ne zcela jasně vymezené je používání nedávno zavedeného termínu distanční vzdělávání. Někteří autoři používají tohoto výrazu pouze v souvislosti s vysokoškolským a postgraduálním vzděláváním. V publikaci Eurydice se však objevuje v souvislosti s opatřeními přijímanými členskými státy Evropské unie na pomoc mladým lidem, kteří opouštějí vzdělávací systém bez kvalifikace. A čím se liší distanční vzdělávání od korespondenčního vzdělávání, o kterém se hovořilo v minulosti? To jsou jen některé z nových či staronových výrazů. Ve Zpravodaji se i nadále hodláme zabývat terminologickými otázkami a uvítáme náměty, názory i námitky čtenářů. AK
* Lodge, David: Paradise News. London, Penguin Books 1992. 368 s. Tess had never had Thai food before and seemed irritated or intimidated by Yolandes’s knowledgeability. (s.298).

 

Nahoru