Výběr jazyka
Cz
Web není aktualizován od roku 2012

Zpravodaj 12/2001

Vývoj francouzské profesní přípravy * Příprava na základě učební smlouvy ve Francii * Odborné školy v Dánsku * Spor o podobu oborů přípravy v SRN * Koncept národních profesních kvalifikací NVQ * NVQ a kredity profesní přípravy * Vzdělávání – základní prvek demokracie * Individuální účty na vzdělávání ve Švédsku * Včasné rozpoznání potřeby kvalifikací * Finanční podpora zemím střední a východní Evropy * Profesní jednání zaměřené na zákazníky * Inovace ve francouzských profesních lyceích  


Zpravodaj 12/2001

Editorial 
V posledním čísle bilancujeme a hlavně uvádíme to, co chystáme pro příští rok. Rozhodli jsme se zaměřovat jednotlivá čísla Zpravodaje vždy na jedno téma a podle toho řídit výběr dvou až tří základních článků. Není prakticky možné sestavovat zcela monotematická čísla, protože pak by zůstávaly stranou články, které se nezabývají žádným „nosným“ tématem, přitom však obsahují užitečné informace. Pro příští rok například připravujeme sérii kratších článků o systémech vzdělávání v různých zemích světa, zpracovanou na základě publikace, kterou vydala OECD. Jedná se většinou o země vzdálené geograficky i kulturně, takže informace o nich pravděpodobně zůstanou ojedinělé. Průběžně také budeme zařazovat články, týkající se současné politiky vzdělávání, ať na národní, nebo mezinárodní úrovni, články, informující o různých zasedáních a z nich vzešlých rezolucích apod. U nich hrozí „nebezpečí z prodlení“, protože informace tohoto druhu zastarávají velmi rychle, a proto je budeme uveřejňovat co nejdříve. Systém jednorázových příloh i příloh vycházejících na pokračování zůstane zachován.V lednovém čísle vyjde mimo jiné článek Příprava na základě učební smlouvy ve Francii, který navazuje na stejnojmenné pojednání vycházející v tomto čísle Zpravodaje a rozšiřuje je o některé statistické údaje. Dále tam naleznete objasnění německého termínu Lernfeld v článku Didaktická koncepce „učebního pole“. Základním tématem však bude celoživotní vzdělávání, to se hodí – leden je přece měsíc předsevzetí!

Jedno předsevzetí byste si mohli dát jako čtenáři Zpravodaje. Že se totiž kromě čtenářů stanete také přispěvateli. Těšíme se na vaše náměty, připomínky, příspěvky … AK, IŠ

Nahoru