Výběr jazyka
Cz
Web není aktualizován od roku 2012

Zpravodaj 11/2010

Kvalifikace pro zelená zaměstnání * Terciární vzdělávání v Německu a v USA * Podpora jazykových kurzů v Německu * Nové paradigma vědeckého publikování * Délka základní školy v Evropě * Reforma profesní přípravy v Etiopii * Kompetence profesionálních překladatelů * Dospělí Evropané a cizí jazyky * Příloha II/2010: Instituce odborného vzdělávání v zemích EU (a ve Švýcarsku)  


Zpravodaj 11/2010
Příloha II/2010


Editorial

Evropská unie oslavuje 15. výročí zahájení programu Leonardo da Vinci, který pomáhá financovat tisíce vzdělávacích kurzů odborného vzdělávání a přípravy po celé Evropě. Od roku 1995 absolvovalo prostřednictvím tohoto programu profesní přípravu v zahraničí více než 600 000 mladých lidí. 9. listopadu se konala v Bruselu slavnostní konference, při které byla spuštěna webová stránka Euro Apprenticeship (neboli učňovství v Evropě).

Jméno renesančního génia se jako název programu přímo nabízelo. Ottův slovník naučný (1900) mu věnoval 4 stránky, kde se mimo jiné dočteme: „Nejen v malířství a sochařství povznesl se vysoko nad první umělce své doby, nejen že založil duchaplným vědeckým bádáním o anatomii a perspektivě theorii svého umění, ale ve všech odvětvích praktických a mechanických vědomostí daleko předčil vědění své doby. V mechanice znal zákony sil působících šikmo na páku jednozvratnou, vzájemný odpor ramen páky, zákony tření, vliv těžiště na tělesa v pohybu i v rovnováze, užití principu rázu na zvláštní případy atd. V optice mimo vynalezení temnice vyložil podstatu barevných stínů a j. v. Arci je pravda, že ve mnohých svých vynálezech má předchůdce, od kterých vychází, a že mnohé jeho rukopisy nejsou než excerpta spisů starších, ale nesčetné vlastní pokusy Leonardovy dokazují, že přijímaje všeobecné idee, visící takořka ve vzduchu, vlastním duchem je oplodňoval, rozšiřoval a přivlastňoval si je prací co nejúsilnější.“

V článku srovnávajícím terciární vzdělávání v Německu a v USA se znovu objevuje téma možnosti přístupu na vysokou školu bez maturity, která se v Německu nazývá Abitur. Maturitní zkouška (Abiturprüfung) se skládá pouze na gymnáziích, v odborném školství se nekoná, i když některá naše média tvrdí opak. Absolventi odborných škol mohou dostat závěrečné vysvědčení osvědčující zralost ke studiu na odborné vysoké škole, tzv. Fachhochschulreife, ve studovaném oboru. Absolventi duálního systému, kteří mají podle zmíněného článku znalosti a dovednosti srovnatelné s americkými vysokoškoláky, mají cestu na vysokou školu téměř uzavřenou.

Článek představující nový způsob publikování vědeckých prací (na straně 8) zdůrazňuje přehlednost, stručnost a odstraňování duplicit. V této souvislosti je úsměvné, že v originálu článku se dvacetkrát objevuje jméno vedoucího projektu, kterým je Mr Casati. V překladu jsme jeho jméno vynechali, tak ho uvádíme alespoň tady pro případ, že by se vyhledávače projektu tekutého publikování dostaly až do elektronické verze Zpravodaje a hledaly ho.

Tři články v tomto čísle jsou věnovány studiu cizích jazyků, tak se na cizojazyčné výrazy zaměříme i v jazykovém koutku. Povíme si o slovní hříčce, kterou představuje akronym STEM z článku o zelených zaměstnáních (strana 3-5). Samotné slovo stem se k zelenému hnutí dobře hodí, protože znamená mimo jiné stonek, lodyhu, stopku, řapík a stéblo. Podobně akronym MINT (strana 7, vlevo nahoře) znamená mátu (také však mincovnu a další slova spojená s ražením mincí), v tomto článku už nejde přímo o ekologii, i když písmeno N zastupuje přírodní vědy. Do angličtiny přibylo nové sousloví click stream (doslova přeloženo proud kliknutí, německy přeloženo srozumitelněji jako zurückgelegter Weg auf einer Website), které se (zatím) v žádném článku Zpravodaje neobjevilo. Vyjadřuje zhruba to, kolikrát musí uživatel kliknout, aby se dostal ke kýženému cíli. Na délku klikací šňůry si dávají pozor především zadavatelé reklamy na Internetu. Měli by ji však mít na mysli všichni správci webových stránek, protože dlouhá klikací šňůra omrzí každého, nejdřív majitele pomalých počítačů. AK

                                                                                                                                


Nahoru