Výběr jazyka
Cz
Web není aktualizován od roku 2012

VQTS

Projekt: MEZINÁRODNÍ - ŘEŠENÝ  

Název projektu (programu) VQTS
Systém přenosu odborných kvalifikací
(projekt je součástí programu Leonardo da Vinci)
Zkratka projektu VQTS
(Vocational Qualification Transfer System)
Datum zahájení projektu 1.10.2003
Datum ukončení projektu 30.9.2006
Hlavní koordinátor projektu 3s research laboratory (Rakousko)
 
Hlavní řešitel v NÚOV Mgr. Martina Kaňáková
Spoluřešitelé projektu
v NÚOV Doc. RNDr. Pavel Petrovič, CSc.
Ing. Miloš Rathouský
Ostatní partneři ibw - Institute for Research on Qualification of the Austrian Economy (Rakousko)
ÖIBF - Austrian Institut for Research on Vocational Training (Rakousko)
CIRIUS - The Danish Centre for International Cooperation and Mobility in Education and Training (Dánsko)
BIAT - Department of Vocational Pedagogy - Institute for Technical Vocational Education (Německo)
NIVE - National Institute of Vocational Education (Maďarsko)
RSO SpA (Itálie)
Stichting Kenteq (Holandsko)
Pontydysgu (Velká Británie) - evaluátor projektu

:: národní sítě v jednotlivých zemích (s výjimkou České republiky)
Cíle projektu Cílem projektu je vytvořit systematickou metodu pro zajištění mezinárodního transferu odborných kvalifikací na úrovni sekundárního školství (v oblasti schopností a dovedností), která by podpořila a zvýšila mobilitu v rámci odborného vzdělávání a přípravy. Žáci a studenti by měli být schopni využívat získanou kvalifikaci jako „společnou evropskou měnu“. Jako modelový sektor pro vývoj a testování bylo vybráno strojírenství: obory mechatronik a strojní technik. [ více ]
Výstupy
(zprávy, studie aj.) Hlavním výstupem projektu bude návrh systematického postupu při mezinárodním transferu požadovaných kvalifikací. Tento postup bude přínosem pro studenty či žáky, kteří chtějí v rámci počátečního odborného vzdělávání získat praktrickou zkušenost v zahraničí. [ více ]

Na konferenci nazvané Od Kodaně do Maastrichtu - posilování evropské spolupráce v odborném vzdělávání, která se konala v Maastrichtu od 13. do 16. prosince 2004, představili koordinátoři projektu z rakouské společnosti 3s research laboratory  model systému přenosu a uznávání odborných kvalifikací v počátečním odborném vzdělávání prostřednictvím kreditů.

Výsledky projektu budou představeny na konferenci Na cestě k ECVET: Nové přístupy k transparenci, mobilitě a mezinárodnímu uznávání kompetencí, která se uskuteční 18. září v Praze.

 
Další informace  www.VocationalQualification.net

Nahoru