Výběr jazyka
Cz
Web není aktualizován od roku 2012

VPL II

Název projektu (programu) Managing Europen Diversity in Lifelong Learning
Zkratka projektu VPL II
Datum zahájení projektu 1. 10. 2005
Datum ukončení projektu 2007
Hlavní koordinátor projektu
Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, Heyendaalseweg 141; 6525 AJ NIJMEGEN, Holandsko
 
Hlavní řešitel v NÚOV
Ing. Hana Čiháková
 
Spoluřešitelé projektu v NÚOV
 Mario Stretti
 
Ostatní partneři
Celkem 17 partnerů (Holandsko, Kypr, Německo, Francie, Irsko, Itálie, Litva, Norsko, Švýcarsko)
 
Cíle projektu
 Cílem projektu je podpořit využívání zhodnocování a uznávání výsledků předchozího učení. Projekt je zaměřen na tři sektory (ziskový, neziskový a dobrovolnická práce) v sedmi oblastech učení. Tyto oblasti budou analyzovány a popsány pomocí případových studií. Výsledkem projektu bude analýza případových studií zhodnocování a uznávání  výsledků předchozího učení. NUOV zpracovává národní zprávu, 20 případových studií ze třech sektorů, analýzu těchto případových studií dle pokynů koordinátora projektu.

Výstupy (zprávy, studie aj.)
20 případových studií
Národní analýza případových studií   
Národní zpráva    
 
Další informace  odkaz na webové stránky projektu: http://www.vpl4.eu/ 

Nahoru