Výběr jazyka
Cz
Web není aktualizován od roku 2012

VOTEC

Projekt: MEZINÁRODNÍ- UZAVŘENÝ  

Název projektu (programu) Projekt mezinárodní spolupráce vlámských a českých středních škol 
Zkratka projektu VOTEC 
Datum zahájení projektu 13.9.1991 - dvoustranná mezinárodní spolupráce se usktečňovala od roku 1991 prostřednictvím pravidelně obměňovaných smluv mezi ministerstvy školství obou stran 
Datum ukončení projektu 30.4.2004
Hlavní koordinátor projektu Na české straně projekt koordinoval Řídící výbor MŠMT pro projekt VOTEC (tři pracovníci MŠMT, pracovník NÚOV).
Hlavní řešitel v NÚOV RNDr. Miroslav Kadlec
Spoluřešitelé projektu
v NÚOV 
Ostatní partneři české a vlámské ministerstvo, jedenáct českých a osm vlámských středních a vyšších škol
Cíle projektu Dlouhodobé cíle programu byly podrobně specifikovány v protokolu o spolupráci i v navazujících ujednáních mezi oběma ministerstvy. Plně odpovídaly tomu, že vzájemně spolupracují odborné školy.
V souhrnu pokrývaly všechny důležité oblasti od kurikulárních a metodických až po řízení školy, zajišťování kvality a formy a metody spolupráce školy se sociálními partnery. 
Výstupy
(zprávy, studie aj.) Výroční zprávy zaměřené na popis a evaluaci výsledků projektu VOTEC. Poslední zpráva je z ledna 2002. Je k dispozici česká i anglická verze.
 
Další informace Průběh mezinárodní spolupráce
Výsledky mezinárodní spolupráce
České školy zapojené do projektu
Ve dnech 24. - 28. dubna se uskutečnil v Praze, Rakovníku a Mělníku závěrečný mezinárodní seminář projektu VOTEC.

Nahoru