Výběr jazyka
Cz
Web není aktualizován od roku 2012

VOTE ALL

VOTE ALL (Valuing Older Trainers As Lifelong Learners) je dvouletý projekt z programu Leonardo da Vinci. Projekt byl zahájen v listopadu 2007, účastní se ho celkem osm partnerů ze šesti zemí (Španělsko, Itálie, Finsko, Německo, Velká Británie, Česká republika). Jedná se o výzkumné ústavy, školy a instituce zodpovědné za odborné vzdělávání a přípravu. Koordinátorem projektu je Balear de Desarrollo y Formación, Mallorca, Španělsko.

 

 

 

 

Obecným cílem projektu je zlepšit strategii celoživotního učení prostřednictvím valorizace získaných znalostí a know-how získaných během celoživotního učení na pracovišti a zatraktivnit profesi učitele odborných předmětů a odborné přípravy také pro starší učitele. Specifickými cíli projektu je zvýšení povědomí o dovednostech a kompetencích, které jsou zásadní v kontextu celoživotního učení, identifikovat vzdělávací potřeby starších učitelů, které jim umožní přijmout nové role v rámci jejich organizací a rozšířit do všech partnerských zemí nové kvalifikační standardy pro učitele, trenéry a tutory vytvořené ve Velké Británii a další na kompetencích založené standardy. Více informací získáte na webových stránkách projektu http://www.voteall.eu/.

 

 

 

 

Hlavní řešitelé projektu v NÚOV jsou Ing. Hana Čiháková a Mgr. Richard Veleta.

 

 

 

Nahoru