Výběr jazyka
Cz
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
Web není aktualizován od roku 2012

Střední školy začnou nabízet vzdělání i pro dospělé

11.8. 2009 novinky.cz, Vzdělávání, Martin Sing, Scio   Začátkem srpna byl zahájen nový projekt UNIV 2 – KRAJE, který má pomoci středním školám k proměně v centra celoživotního učení. Zapojené školy budou kromě výuky pro své žáky nabízet i různé formy vzdělávání pro dospělé. Projekt má přispět ke zvýšení účasti obyvatel na dalším vzdělávání a pomoci školám vyrovnat se s populačním propadem počtu žáků.      

Do projektu UNIV 2 – KRAJE jsou zapojeny školy ze všech krajů ČR kromě Prahy. V průměru jde o 25 škol na jeden kraj, v rámci projektu by tak mělo vzniknout celkem 325 center celoživotního učení, z nichž každé připraví ve spolupráci se zaměstnavateli nejméně tři programy dalšího vzdělávání.

Tyto nové vzdělávací programy budou mít modulový charakter, což lidem umožňuje vybrat si jen tu část, kterou opravdu potřebují, nebo je nejvíce zajímá. Zapojené školy budou samozřejmě spolupracovat a koordinovat své vzdělávací aktivity.

Učitele mohou zvýšit své kompetence

Účast na celoživotním vzdělávání je pro školy výhodná také proto, že mohou rozšířit svou činnost do oblasti dalšího vzdělávání a kompenzovat tak současný úbytek žáků, způsobený demografickým poklesem. Je pravděpodobné, že některé obory nebudou kvůli slabému zájmu v rámci středního vzdělávání vyučovány, ale mohou být nabízeny v rámci dalšího vzdělávání.

Učitelé zapojených škol budou mít možnost rozšířit své kompetence tak, aby byli připraveni na práci s dospělými. Vzdělávacích seminářů se zaměřením na vytváření modulových vzdělávacích programů, na lektorské dovednosti, kariérové poradenství i oblast marketingu se zúčastní zhruba 3 250 pedagogů. Ti pak budou působit v centrech celoživotního učení.

Nahoru