Výběr jazyka
Cz
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
Web není aktualizován od roku 2012

Střední školy z Vysočiny vstupují do rodiny UNIV

10.11. 2009 Jihlavské listy    REGION - Také střední školy z Vysočiny aktuálně vstupují do další fáze projektu UNIV, který zavádí v ČR novou formu vzdělávání dospělých. Do budoucna má projekt také pomoci školám zajistit i využití jejich know-how, materiálních a personálních kapacit.  

Projekt UNIV byl v minulých letech pilotně řešen v šesti krajích mimo Vysočinu. V úvodu druhé fáze projektu nazvané “UNIV 2 - KrajeŽ se ještě do konce roku na pražské konferenci setkají ředitelé 325 škol. Tentokrát budou ze všech krajů ČR a Vysočina nebude chybět. Do projektu se z regionu zapojuje 23 škol z Jihlavy, Havlíčkova Brodu, Světlé nad Sázavou, Ledče nad Sázavou, Třeště, Humpolce, Pelhřimova, Třebíče, Moravských Budějovic, Nového Města, Bystřice nad Pernštejnem, Velkého Meziříčí a Ždáru nad Sázavou.
Princip systémového projektu ministerstva školství UNIV (uznávání výsledků neformálního vzdělávání a informálního učení v sítích škol) umožňuje díky nově vytvářeným mechanismům

Startuje projekt UNIV 2 - Kraje

využít ty znalosti, které uchazeči o vzdělání během života již získali neformální cestou mimo školy. Tyto znalosti budou ověřeny díky vytvářeným hodnoticím standardům. Uchazeč si potom doplní v rámci modulového vzdělávání pouze chybějící kompetence, a to díky vzdělávacím programům, které týmy na zapojených školách UNIV 2 -Kraje budou vytvářet.
Podle ministerstva školství je celoživotní vzdělávání dospělých do budoucna nezbytné, kvalifikovaných zaměstnanců je už nyní v řadě oborů nedostatek. Z dospělé české populace se přitom vzdělává pouze 5,7 procenta dospělých (ve věku 25-64 let), zatímco v EU je průměr 11,3 procenta. Také školy na Vysočině v rámci UNIV 2 - Kraje vytvoří v nadcházejících třech letech spolupracující síť. V jejím rámci budou nové vzdělávací programy koordinovat v úzké spolupráci s firmami a dalšími sociálními partnery projektu tak, aby odpovídaly skutečným potřebám pracovního trhu v regionu. Celý systém bude zároveň propojen v rámci celé ČR.
Projekt UNIV 2 - Kraje řeší Národní ústav odborného vzdělávání Praha. Projekt je spolufinancován z evropských prostředků z operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a z rozpočtu ČR.

Nahoru