Výběr jazyka
Cz
Web není aktualizován od roku 2012

vzdělavatelé učitelů odborného výcviku v ČR

dotazy a připomínky: richard.veleta@nuov_cz

studijní programy vedoucí k stupni vzdělání (Bc., Mgr., Ing.)

 

vzdělávací programy, které nevedou k získání stupně vzdělání

Institut vzdělávání a poradenství České zemědělské university Praha, Doplňující studium učitelství, web: http://www.ivp.czu.cz/cs/

Nahoru