Výběr jazyka
Cz
Web není aktualizován od roku 2012

Konference partnerství TTnet ČR, říjen 2009

Konference TTnetu s názvem "Co je nového v oblasti didaktik odborných předmětů a odborného výcviku?" proběhla tradičně v konferenčním centru Školního lesního podniku České zemědělské univerzity v Kostelci nad Černými lesy 14. a 15. října 2009. Akce se konala za finanční podpory MŠMT ČR a ve spolupráci s pražskou pobočkou České pedagogické společnosti  

Co je nového v oblasti didaktik odborných předmětů a odborného výcviku?

Konferenci zahájila koordinátorka TTnetu ČR Hana Čiháková vzpomínkou na doc. Petra Byčkovského, dlouholetého spolupracovníka TTnetu, který zemřel 12. 8. 2009.

Sborník z konference bude vydán do konce roku 2009 a publikován na tomto místě.

Prezentace účastníků v pořadí, ve kterém zazněly:

Hana Čiháková "Přehled činnosti TTnetu ČR"
Cihakova_prezentace_konf_TTnet_14_10_2009.pdf (100,80 KB)

prof. Ing. Ondřej Asztalos, CSc. "Modely struktury didaktik v odborném vzdělávání"
Asztalos_prezentace_konf_TTnet_14_10_2009.pdf (130,72 KB)

doc. Ing. Milostav Rotport, CSc. "Předmětové didaktiky a ŠVP"
Rotport_prezentace_konf_TTnet_14_10_2009.pdf (99,35 KB)

Ing. Miroslav Čadílek "Zvyšování kvalifikace učitelů odborných předmětů středních odborných škol na pedagogické fakultě Masarykovy university"
Cadilek_prezentace_konf_TTnet_14_10_2009.pdf (152,43 KB)

PaedDr. Petr Mach, CSc. "Interaktivní přístup v profesní přípravě učitelů"
Mach_prezentace_konf_TTnet_14_10_2009.pdf (219,40 KB)

Mgr. Richard Veleta "Formulace výsledků výuky ve vzdělávacích programech pro dospělé vytvářených učiteli odborných škol"
Veleta_prezentace_konf_TTnet_14_10_2009.pdf (137,91 KB)

Informace o Databázi didaktik používaných v odborném vzdělávání, která je k dispozici na www.nuov.cz/ttnet
prezentace_Databaze_didaktik_konf_TTnetu_14_10_2009.pdf (819,68 KB)

doc. Ing. Pavel Krpálek, CSc. "Systematická podpora v přípravě učitelů"
Krpalek_prezentace_konf_TTnet_14_10_2009.pdf (167,82 KB)

Mgr. Anita Balcarová "Další vzdělávání učitelů odborných předmětů k využití nových technologií pro podporu výuky"

Bc. Josef Lancoš "Učitelé odborného výcviku na SŠEaS Chomutov"
Lancos_prezentace_kont_TTnet_14_10_2009.pdf (3,58 MB)

doc. Ing. Berta Rychlíková, CSc. "Odborné vzdělávání a energetická gramotnost"
Rychlikova_prezentace_konf_TTnet_14_10_2009.pdf (134,38 KB)


Archiv: pozvánka, přihláška

 

Nahoru