Výběr jazyka
Cz
Web není aktualizován od roku 2012

Záznam mluveného slova

Soutěžící zapisuje soutěžní diktát na vlastní papír grafickým nebo na PC strojovým těsnopisem, dokud stačí, stoupající rychlostí. Nejprve diktát kategorie C (154, 172, 190, 208 a 226 slabik za minutu) a potom diktát kategorie B (247, 268, 289, 310 a 331 slabik za minutu), v ideálním případě do konce diktátu B. Po nadiktování během 106 minut převádí svůj záznam: grafický těsnopisec přepisuje ručně do běžného písma na linkované dvoulisty dodané pořadatelem anebo do počítače se zajištěným tiskem, strojový těsnopisec upravuje a doplňuje zapsaný text ve svém počítači se zajištěným tiskem.

Pro umístění je třeba převést nejméně první tři minuty diktátu kategorie C při dodržení limitu penalizace. Dále se uznává převod tří minut od druhé, třetí, čtvrté a páté minuty tohoto diktátu a od první, druhé a třetí minuty diktátu kategorie B při dodržení limitu penalizace.

Pro stanovení pořadí je prvním kritériem diktát (nejprve B a potom C), druhým uznané minuty převodu (poslední tři jsou nejlepší) a třetím penalizace (od nejnižší k nejvyšší).

 Minuty  Limit penalizace pro diktát kategorie
B C
1, 2, 3 32 24
2, 3, 4 35 26
3, 4, 5 38 28
4, 5, 6   30
5, 6, 7   32

Průběh soutěže

V učebně jsou při diktátu dva pedagogové (obsluha zařízení a vedoucí disciplíny) a při převodu jeden pedagog, který zajišťuje správný průběh soutěže.

  1. Dozor rozdá soutěžícím převádějícím ručně linkované dvoulisty a oni si je podepíší. Soutěžící pracující na PC si uloží soubor podepsaný v záhlaví. Všichni soutěžící se připraví ke psaní. Ostatní osoby opustí místnost a určená osoba zabezpečí, aby po dobu diktátu nikdo nevstupoval do místnosti ani za dveřmi nerušil.
  2. Diktování soutěžního diktátu probíhá přehráním digitální nahrávky na vyzkoušeném zařízení s velmi dobrou reprodukcí. Na začátku nahrávky je cvičná minuta k ověření podmínek a nastavení reprodukce. Potom následuje první diktát kategorie C a po několika sekundách diktát kategorie B.
  3. Přehrávací zařízení i s médiem odnese jeden pedagog porotě a dozor zapíše na tabuli čas, do kdy je možno pracovat.
  4. Soutěžící odevzdávají své podepsané práce (převod i stenogram u grafického těsnopisu, soubor k vytištění u strojového těsnopisu) pedagogovi vykonávajícímu dozor. Po uplynutí určeného času musí zbylí soutěžící okamžitě odevzdat práci.

  

Nahoru