Výběr jazyka
Cz
Web není aktualizován od roku 2012

SELF-EVALUATION

Projekt: MEZINÁRODNÍ - ŘEŠENÝ  

Název projektu (programu) SELF-EVALUATION - Mezinárodní metody a modely sebehodnocení neformálních osobních kompetencí
(projekt je součástí programu LEONARDO DA VINCI)
Zkratka projektu SELF-EVALUATION 
Datum zahájení projektu 2001
Datum ukončení projektu 2004
Hlavní koordinátor projektu Berufbildungsinstitut Arbeit und Technik (biat), Universität Flensburg - Německo
Hlavní řešitel v NÚOV PhDr. Romana Jezberová, PhD. 
Spoluřešitelé projektu
v NÚOV Mario Stretti
RNDr. Miroslav Kadlec
Mgr. Zdena Tamašiová
Doc. RNDr. Pavel Petrovič, CSc.
Ostatní partneři . Industrie- und Handelskammer Flensburg (IHK)- Německo
. Centre for Higher Education Studies and Post-16 Education Centre at the University London - Velká Británie
. Danmarks Erhvervspadagogiske Lareruddannelse (DEL) - Dánsko
. Academus Consultadoria, Evora - Portugalsko
. University Patras - Řecko       
. Grrek Dances Theatre - Dora Stratou, Atény
. Institutul de Ştiinţe ale Educaţie, Bukurešť - Rumunsko
Cíle projektu Cílem projektu je vývoj nových metod sebehodnocení pro zjišťování a ověřování osobních kompetencí, které byly získány neformálním způsobem zejména praktickou činností. [ více ]
Výstupy
(zprávy, studie aj.) zprávy o projektu:
. Accreditation of Competencies in the Czech Republic
. Evaluation and Accreditation Procedures of Competences Analogical with the Starfish Model
. Results of an Empirical Research Carried out in Target Groups 
Další informace www.biat.uni-flensburg.de/biat.www/index_projekte.htm
www.delud.dk/db/projektvis.asp?ID=266
jezberov@nuov_cz

Nahoru