Výběr jazyka
Cz
Web není aktualizován od roku 2012

SCENARIO

Projekt: MEZINÁRODNÍ- UZAVŘENÝ  

Název projektu (programu) Scénáře a strategie odborného vzdělávání v Evropě 
Zkratka projektu SCENARIO 
Datum zahájení projektu 2.10.1999
Datum ukončení projektu 1.12.2001
Hlavní koordinátor projektu CEDEFOP a ETF
Hlavní řešitel v NÚOV PhDr. Helena Kubátová
Spoluřešitelé projektu
v NÚOV Ing. Karel Opočenský, CSc.
RNDr. Libor Berný
Ostatní partneři DHV Ostrava
Dalších devět účastnických zemí: Belgie/Lucembursko, Estonsko, Maďarsko, Německo, Polsko, Rakousko, Řecko, Slovinsko, Velká Británie
Cíle projektu Prognózovat vývoj odborného vzdělávání v nejbližších deseti letech, porovnat (společné) vývojové tendence a navrhnout opatření zajišťující soulad vývoje s potřebami ekonomiky a trhu práce
Výstupy
(zprávy, studie aj.) V první fázi zjištěny názory tří set odborníků na vývojové trendy v ekonomice, zaměstnanosti a odborném vzdělávání. Posouzeny strategie vedoucí k jejich dosažení. V druhé fázi byly vytvořeny a během interview posouzeny scénáře vývoje do roku 2010.
Dvakrát Národní zpráva za ČR (199, 2001) - k dispozici v knihovně NÚOV.
Dvakrát se k projektu uskutečnil Národní seminář (1999 a 2001).
Další informace Informace o zprávě i seminářích lze nalézt také v Bulletinu Odborné vzdělávání nebo TAMR.
K dispozici v knihovně NÚOV.

Nahoru